Στηρίξεις για το Πετρέλαιο Κατόπιν Ανακοίνωσης από την Σαουδική Αραβία

Ο ηγέτης του OPEC ανακοίνωσε πως θα περικόψει εθελοντικά άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από την παραγωγή του τον Ιούνιο, φέρνοντας την συνολική μείωση κοντά στα 5 εκατομμύρια/ημέρα σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου.

Ο OPEC μαζί με άλλους παραγωγούς όπως η Ρωσία είχαν συμφωνήσει στα μέσα Απριλίου σε περιορισμό της παραγωγής κατά 9,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα για τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν όμως από την πρωτόγνωρη κατάρρευση του WTI σε αρνητικές τιμές στις 20 του περασμένου μήνα.

Ύστερα από δύο εβδομάδες ανάκαμψης το USOIL ξεκίνησε με ζημίες την ημέρα, τις οποίες υπερκαλύπτει ύστερα από την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας και καθώς όλο και περισσότερες χώρες αίρουν τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει για την αντιμετώπιση του COVID-19 και επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους.

Έτσι μένει πάνω από το 38,2% Fibonacci φετινής τους κατάρρευσης (αν θεωρήσουμε το μηδέν ως το χαμηλό αυτής) και όσο το επιτυγχάνει αυτό κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τα υψηλά του Απριλίου (29,15), αλλά είναι νωρίς να μιλήσουμε για μεγαλύτερη ενίσχυση που θα φέρει τα 33,29 στο προσκήνιο.

Τα προβλήματα όμως της υπερπροσφοράς και του μειωμένου χώρου αποθήκευσης του μαύρου χρυσού παραμένουν, αν και με μειούμενη ένταση.

Ως εκ τούτου ο κίνδυνος υποχώρησης πίσω προς τα μισά του των $24/βαρέλι είναι αυξημένος, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για παραβίαση του εκθετικού μέσου όρου 200 τετράωρων (23,30-50).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)