Πρωινό Briefing – 11/05

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Περισσότερες χώρες προβαίνουν σε χαλάρωση των μέτρων περιορισμού που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση του COVID-19, ενώ η Ιαπωνία φέρεται να ετοιμάζει νέο δημοσιονομικό πακέτο - παράγοντες που βοηθούν το επενδυτικό συναίσθημα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει τα δόντια της, απειλώντας με νομικές διαδικασίες σε βάρος της Γερμανίας, ύστερα από την δικαστική απόφαση που έκρινε πως η ΕΚΤ υπερέβη τα όρια της με το QE – πρόγραμμα το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε κρίνει σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν ως επί το πλείστον κέρδη, ενώ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκινούν με θετική διάθεση, αν και κάπως πιο επιφυλακτικά.
 • Το JPY συνεχίζει χαμηλότερα και το US Dollar αναζητεί κατεύθυνση, ενώ AUD και NZD αποκλίνουν, με το πρώτο να ενισχύεται έναντι του αμερικανικού νομίσματος και δεύτερο να πιέζεται.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD καταγράφει οριακά κέρδη γύρω από το 1,0850, κατόπιν της υποχώρησης της περασμένης εβδομάδας.
 • Το GBP/USD εμφανίζει θετική διάθεση πάω από το 1,2400.
 • Το USD/JPY ξεκινά την εβδομάδα με κέρδη άνω του 0,5%, διασπώντας το 107,00.
 • Το AUD/USD θέτει νέα υψηλά μήνα, δοκιμάζοντας το 0,6550.
 • Το NZD/USD απορρίπτει το 0,6150 και σημειώνει απώλειες.
 • Ο GER30 διατηρεί το θετικό πρόσημο και δοκιμάζει τις 11.000 μονάδες.
 • Ο US30 συνεχίζει υψηλότερα, αλλά απορρίπτει τις 24.500.
 • Το USOIL διαπραγματεύεται από θέση άμυνας, προσπαθεί όμως να υπερασπιστεί τα $25,70.
 • Ο Χρυσός βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον και κινείται πάνω από τα 1.707.
 • Το BTC/USD διαγραφεί περί το 13% της αξίας το και δοκιμάζει τα 8.700.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια σημαντική οικονομική δημοσίευση, αλλά ξεκινά νέος γύρος συζητήσεων για το Brexit μεταξύ ΕΕ και ΗΒ.
 • Κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στην Κίνα για τον πληθωρισμό (04:30).

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)