Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD: Και αυτό το ζεύγος εκμεταλλεύθηκε χθες τις προσδοκίες των αγορών για αρνητικά επιτόκια από την Fed και την πτώση του Δολαρίου που αυτό επέφερε – σε μία ημέρα με έντονες εναλλαγές κατεύθυνσης - για να περάσει σε κέρδη τα οποία διατηρεί κατά την σημερινή ημέρα.

Έτσι υπερασπίστηκε το 1,2300 (50% Fibonacci από τα υψηλά στα χαμηλά 35 ετών του Μαρτίου) και πλέον προσπαθεί να ξεπεράσει το 1,2420. Ενώ περιμένουμε μία τέτοια κίνηση, είμαστε ακόμη επιφυλακτικοί για την ικανότητα της Στερλίνας να ανακτήσει το 1,2490-1,2500, που θα φέρει το 1,2550-60 στο προσκήνιο (καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του Μαρτίου).

Βλέπουμε όμως ότι δείχνει κόπωση στα τρέχοντα επίπεδα και όσο δεν απομακρύνεται από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών, συντηρείται το ρίσκο υποχώρησης προς τα χθεσινά χαμηλά μήνα (1,2267-48), αλλά παραβίαση τους και κυρίως παραμονή κάτω από αυτά δεν μας φαίνεται εύκολη σε αυτή την φάση.

Οι επενδυτές θα στραφούν στα αμερικανικά στοιχεία απασχόλησης (15:30) για περαιτέρω κατεύθυνση.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)