Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD: Η ισοτιμία ανέκοψε χθες το τριήμερο αρνητικό σερί, αφού το Δολάριο επλήγη από τις προσδοκίες των αγορών για αρνητικό επιτόκιο της Fed στις αρχές του 2021 και σήμερα διατηρείται σε θετικό έδαφος καθώς το επενδυτικό κλίμα είναι βελτιωμένο.

Έτσι δοκιμάζει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών που φέρνει μεν το 1,0926 στο προσκήνιο, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για υπερκέραση του και πορεία προς 1,0992.

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη η ισοτιμία είχε πρώτα καταγράψει νέα χαμηλά μήνα (1,0767) και υπαναχώρηση προς αυτά τα επίπεδα είναι πολύ πιθανή όσο δεν ξεφεύγει από τον ΕΜΑ100, ενώ το 1,0700 είναι δυσπρόσιτο σε αυτή την φάση.

Τα στοιχεία απασχόλησης Απριλίου των ΗΠΑ (15:30) κυριαρχούν κατά την σημερινή ημέρα και οι αγορές ίσως κρατήσουν επιφυλακτική στάση καθώς οδεύουμε προς αυτά. Οι προβλέψεις βλέπουν απώλεια 22 εκατ. θέσεων εργασίας, ενώ τα στοιχεία του Μαρτίου είχαν δείξει απώλεια 701.000 θέσεων - την χειρότερη επίδοση από το 2009.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)