Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD: Η Στερλίνα διαγράφει το ράλλυ που κατέγραψε ύστερα από την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να μην ενισχύσει το πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) συνολικής αξίας £645 δισ. – με δύο μέλη της όμως να τάσσονται υπέρ της αύξησης του - και να διατηρήσει τα επιτόκια ομόφωνα στο 0,10%. Είχαν προηγηθεί οι έκτακτες περικοπές επιτοκίων και η επανεκκίνηση του QE τον Μάρτιο, ως απάντηση στις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19.

Η χθεσινή κίνηση της ισοτιμίας επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις μας αφού η πτώση της ανακόπηκε προς του 1,2289 και η σημερινή βραχύβια άνοδος σταμάτησε στον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών πάνω από το 1,2400 και βρισκόμαστε επί τους ουσία στο ίδιο σημείο.

Το ρίσκο παραβίασης του 1,2289 έχει αυξηθεί ύστερα από τις τέσσερεις προηγούμενες ζημιογόνες ημέρες, αλλά κλεισίματα κάτω από το 1,2248 ίσως αποδειχθούν δυσκολότερα.

Όσο όμως υπερασπίζεται το 1,2289 έχει την δυνατότητα μα πιέσει ξανά προς τα μισά του 1,2300, αλλά δεν βλέπουμε πως μπορεί να απειληθεί το 1,2490-1,2500.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)