Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD: Το κοινό νόμισμα συνεχίζει να δυσκολεύεται κατόπιν των τριών κακών ημερών που το οδηγούν σε ζημίες άνω του 1,5% κατά την τρέχουσα εβδομάδα, με options αξίας 5 δισ. Να λήγουν σήμερα μεταξύ 1,0775-1,0810.

Έτσι δοκιμάζει το 1,0810, αλλά δείχνει διστακτικότητα, όπως είχαμε προειδοποιήσει, προ της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά τριών ετών του Μαρτίου (στα μισά του 1,0700).
Το ρίσκο παραβίασης της έχει μεν αυξηθεί, αλλά από εκεί και κάτω οι στηρίξεις είναι πυκνές καθώς ακολουθεί το χαμηλό του Απριλίου (1,7270) και το ψυχολογικό 1,0700 και παραβίαση αυτών των επιπέδων δεν μας φαίνεται και τόσο εύκολη ακόμη.

Η ισοτιμία δείχνει για άλλη μία φορά ανθεκτικότητα στο ξεκίνημα της ημέρας και δημιουργεί προσδοκίες για ανοδική αντίδραση, αλλά πειστικό πέρασμα πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,0855-60) μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Από πλευράς οικονομικού ημερολογίου ξεχωρίζουν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας των ΗΠΑ (15:30), ενώ αναμένεται και ομιλία της κας Lagarde (17:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)