Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD: Η ισοτιμία εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις σήμερα, παραμένει όμως σε θέση άμυνας και σχεδόν καλύπτει τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, ύστερα από την απότομη πτώση που προκάλεσε η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης σχετικά με την νομιμότητα του προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Οι δικαστές έδωσαν περιθώριο τριών μηνών στην ΕΚΤ για να αποδείξει επί της ουσίας την νομιμότητα του, αλλιώς η Bundesbank δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτό.

Την Τρίτη είχαμε γράψει πως είχε έρθει στο προσκήνιο το 1,0810, αλλά οι πωλητές δεν μας έπειθαν για παραβίαση του, όπως συνέβη, αφού σεβάστηκαν το εν λόγω επίπεδο. Πλέον οι πιθανότητές δοκιμής του έχουν αυξηθεί, όμως πέρασμα κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά τριών ετών του Μαρτίου (στα μισά του 1,0700), θα χρειαστεί ισχυρό καταλύτη.

Παρά τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται το Ευρώ, η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε αντίδραση προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,0880-90), αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μας εμπνέει αισιοδοξία για επιστροφή πάνω από το 1,0926.

Οι επενδυτές θα στραφούν σήμερα στα PMIs Γερμανίας (10:55) και Ευρωζώνης (11:00), καθώς και τις οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν (12:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)