Σε Κίνδυνο το QE της ΕΚΤ Κατόπιν Δικαστικής Απόφασης;

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης απεφάνθη σήμερα στην υπόθεση Γερμανών ακαδημαϊκών που υποστηρίζουν πως το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ είναι αντισυνταγματικό.

Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα για διακοπή του προγράμματος αυτού (Public Sector Purchase Program –PSPP), αλλά έκριναν πως παραβιάζει το γερμανικό σύνταγμα και πως η Budndesbank θα πρέπει να σταματήσει την συμμετοχή της σε αυτό, αν η ΕΚΤ δεν δείξει εντός των επόμενων τριών μηνών πως δεν το πρόγραμμα δεν είναι δυσανάλογο.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά στην τελευταία δράση της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του κοροναϊού (Pandemic Emergency Purchase Programme- PEPP) ύψους 750 δισεκατομμυρίων, αλλά σίγουρα ανοίγει τον δρόμο για ανάλογες προσφυγές.

Αρνητικά αντέδρασε το Ευρώ στην απόφαση κα χάνει περί το 0,5%.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών απο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)