Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD: Η Στερλίνα διευρύνει τις ζημίες της Παρασκευής, καθώς η επανεμφάνιση της αποστροφής ρίσκου την δυσκολεύει.

Έχοντας απορρίψει το υψηλό του Απριλίου (1,2644) κατά την άνοδο της Πέμπτης λόγω των ροών τέλους μήνα, πλέον έχει περάσει κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και σήμερα δοκιμάζει το 1,2450. Αυτό την εκθέτει στο 1,2389, ενώ παραβίαση του 1,2298 δεν μας φαίνεται εύκολη ακόμη.

Η καλή επίδοση της περασμένης εβδομάδας ίσως δώσει στο ζεύγος την ευκαιρία να πιέσει ξανά για το 1,2500, αλλά θα χρειαστεί υπερκέραση για αναστολή της καθοδικής δυναμικής, ενώ σε αυτή την φάση το 1,2576 έχει απομακρυνθεί.

Προσοχή συνεχίζει να απαιτείται λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ από το σημερνό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν εργοστασιακές παραγγελίες των ΗΠΑ (17:00).
Στο προσκήνιο θα βρεθούν και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Μεγάλης Βρετανίας που αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)