Τεχνική Ανάλυση: GER30

Έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι ύστερα από ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες για εμβόλιο κατά του κοροναϊου και ο γερμανικός δείκτης κατέγραψε ράλλυ της τάξης των 400 pips.

Σήμερα επεκτείνει τα κέρδη με νέα υψηλά μήνα δοκιμάζοντας τις 11.300 μονάδες που φέρνουν τις 11.585-11.620 (61,8% Fibonacci της πτώσης από τα ιστορικά υψηλά στα χαμηλά σχεδόν επτά ετών του Μαρτίου) στο προσκήνιο, αλλά υπερκέραση αυτών των επιπέδων δεν είναι εύκολη από τεχνικής σκοπιάς αφού η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη.
Ως εκ τούτου μία υπαναχώρηση προς τις 11.000 μονάδες είναι πιθανή, αλλά θα χρειαστεί εντυπωσιακή χειροτέρευση του επενδυτικού συναισθήματος για μεγαλύτερή διόρθωση προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (11.828-11.760).

Η πορεία του δείκτης μπορεί να επηρεαστεί την απόφαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (14:45) και την συνέντευξη τύπου της κας Lagarde (15:30,) καθώς και ΑΕΠ 1ου τριμήνου και ανεργία Ευρωζώνης (12:00) και ανεργία Γερμανίας (10:55).

Ο δείκτης θα παραμείνει κλειστός αύριο λόγω της Πρωτομαγιάς.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)