Μεσημεριανή Ανασκόπηση

 • Το EUR/USD ενισχύεται καθώς και προσπαθεί να ξεπεράσει το 1,0850 καθώς το Δολάριο πιέζεται.
 • Το GBP/USD ξεκινά με κέρδη την εβδομάδας και δοκιμάζει το 1,2450.
 • Το USD/JPY υποχωρεί και απειλεί το χαμηλό του Απριλίου (106,91).
 • Το AUD/USD κερδίζει πάνω από 1% και καταγράφει νέο υψηλό μήνα πάνω από το 0,650, εκμεταλλευόμενο την διάθεση ανάληψης ρίσκου.
 • Το NZD/USD καταγράφει σημαντική άνοδο για τους ίδιους λόγου και ξεπερνά το 0,6050.
 • Το USD/CAD υποχωρεί και δοκιμάζει το 1,4050 λόγω της αδυναμίας του US Dollar.
 • Το USOIL χάνει πάνω από 15% και παραδίδει τα $14,50, αφού οι δυνατότητες αποθήκευσης του είναι περιορισμένες.
 • O Χρυσός βρίσκεται σε θέση άμυνας και δοκιμάζει 1.715 καθώς οι επενδυτές αναζητούν το ρίσκο σήμερα.
 • Το NGAS διαπραγματεύεται με σημαντικά κέρδη πάνω από τα 1,830, κατόπιν του ράλλυ στο ξεκίνημα της ημέρας μέχρι τα 1,877.
 • Ο GER30 ενισχύεται λόγω του καλού επενδυτικού κλίματος, δυσκολεύεται όμως να αφήσει τις 10.600 πίσω του.
 • Τα CFDs των αμερικάνικων δεικτών καταγράφουν κέρδη και προδιαθέτουν για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Το BTC/USD περνά σε κέρδη νέα υψηλά μήνα απορρίπτει όμως τα 8.000,
 • Το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση, ενώ κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στην ανεργία της Ιαπωνίας 02:30.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)