Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

EOS/USD

Το EOS είναι το κρυπτονόμισμα του δικτύου EOS, μίας Blockchain πλατφόρμας σχεδιασμένης για την ανάπτυξη dApps (distributed apps). Ο κύριος στόχος του EOS είναι να δημιουργήσει μία πιο κλιμακωτή, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εκδοχή του Ethereum.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινήή) στις ΗΠΑ. Τυχόν ώρες αργίας θα τις βρείτε εδώ.

Spread

Το EOS/USD έχει κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται και θα περιορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τον EOS/USD είναι 1000.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Το EOS/USD έχει ελάχιστη αξία 0.01 USD ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/ μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0.01 στο EOS/USD είναι 1 pip/μονάδα.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που Ισούται με ένα EOS.

1 FXCM EOS/USD συμβόλαια επί του παρόντος είναι ισοδύναμα με ένα EOS.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για το EOS/USD ανανεώνονται λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών (Κυριακή 18:00 Νέας Υόρκης) και συνέχεια ανανεώνονται μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης.

Η τρέχουσα μόχλευση του EOS/USD είναι 2:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με το μισό της ονομαστικής αξίας 1 συμβολαίου στις 5μμ Νέας Υόρκης.

Για παράδειγμα, αν η τιμή του EOS/USD είναι 36.00 μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε $18.00.

Το EOS/USD είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν και σε περίπτωση σημαντικής ενδοημερήσιας κίνησης της αγοράς, οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να ανανεωθούν εντός της ημέρας.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

To EOS/USD έχει έξοδα χρηματοδότησης για διατήρηση της θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight), τα οποία εμφανίζονται ως Rollover την πλατφόρμα Trading Station.

Το τρέχον overnight επιτόκιο χρηματοδότησης είναι 0% (ετησίως) για θέσεις πώλησης και -25% (ετησίως) για θέσεις αγοράς και είναι τριπλό (3x) τις Παρασκευές.

Περιορισμοί Συναλλαγών

Η FXCM επιτρέπει θέσεις αγοράς και πώλησης σε όλα μας τα προϊόντα. Παρόλα αυτά λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και της χαμηλής ρευστότητας κατά τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις κατά τις οποίες δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στο EOS (EOS/USD). Σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία στο EOS/USD εφαρμόζονται περιορισμοί συναλλαγών, οποιεσδήποτε εντολές market ή ενεργοποιημένες εκκρεμείς εντολές εισόδου θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται. Θα εμφανίζονται στην οθόνη σας μηνύματα που θα σας ενημερώνουν για τον λόγο της απόρριψης.

Τυχόν περιορισμοί είναι προσωρινοί και θα επηρεάσουν μόνο τη δυνατότητα να εισέλθετε σε συναλλαγές.

Θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ανοικτές θέσεις.

Άλλες πληροφορίες

Το EOS (EOS/USD) δεν έχει ελάχιστη απόσταση stop.

Επί του παρόντος το EOS/USD είναι διαθέσιμο μόνο σε Trading Station λογαριασμούς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}