Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επιπλέον Ασφάλιση Γεγονότος Αφερεγγυότητας

Η FXCM έχει αποκτήσει ασφάλιση για να αυξήσει την προστασία που παρέχεται από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών («ΤΑΕ») στους πελάτες σε γεγονός αφερεγγυότητας.

Οι παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις συνοψίζουν τις πιο σημαντικές ερωτήσεις για το συμβόλαιο ασφάλισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν πλήρεις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο ασφάλισης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ των Συχνών Ερωτήσεων και της πολιτικής ασφάλισης, η πολιτική ασφάλισης υπερισχύει. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Πολιτική Ασφάλισης καλύπτει τον Επιλέξιμο Αιτητή πλέον του ορίου αποζημίωσης του ΤΑΕ (το οποίο επί του παρόντος είναι €20,000 έως μέγιστο ποσό του €1,000,000 ανά πελάτη). Οι πελάτες της FXCM που θα ήταν επιλέξιμοι να αιτηθούν υπό το Ταμείο…

Στον σημερινό κόσμο, οι πελάτες συχνά επιθυμούν μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτή η ασφάλιση ενεργοποιείται στην πολύ απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας της FXCM σε έλλειμμα των διαχωρισμένων λογαριασμών των πελατών πλέον των €20,000 αποζημίωσης του ΤΑΕ.

Ως ελεγχόμενη από την CySEC οντότητα, η FXCM συμμορφώνεται με την Οδηγία της CySEC ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες. Η FXCM συμμορφώνεται με την ρυθμιστική υποχρέωση να διαχωρίζει τα Κεφάλαια Πελατών, σύμφωνα…