Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί παρέχεται αυτή η ασφάλιση;

Στον σημερινό κόσμο, οι πελάτες συχνά επιθυμούν μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτή η ασφάλιση ενεργοποιείται στην πολύ απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας της FXCM σε έλλειμμα των διαχωρισμένων λογαριασμών των πελατών πλέον των €20,000 αποζημίωσης του ΤΑΕ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}