Υπήρξε πρόβλημα στην υποβολή της φόρμας.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Οι λογαριασμοί Profit Sharing υπόκεινται σε μηνιαία αμοιβή εγγραφής και μηνιαία αμοιβή απόδοσης ανά επιλεγμένο σύστημα συναλλαγών. Αυτή η μηνιαία αμοιβή απόδοσης βασίζεται στα κέρδη που είχατε από κάθε trader που ακολουθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους profit sharing λογαριασμούς και τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στους Όρους Υπηρεσίας της ZuluTrade. Οι συναλλαγές μέσω ενός profit sharing λογαριαμού ενέχει υψηλό επίπεδο ρίσκου και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.

Η ZuluTrade είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα που ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών για την FXCM και δεν σχετίζεται με την FXCM. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας και δεν είναι υπόλογη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ενέργειες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του Παρόχου Υπηρεσιών. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.