Περιορισμένη Εξουσιοδότηση Συναλλαγών

Για να επιτρέψετε το copy trading μέσω της Zulutrade στον FXCM trading λογαριασμό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την φόρμα εξουσιοδότησης συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρο τον αριθμό του FXCM λογαριασμού σας. Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης της FXCM, θα δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό συναλλαγών εκ μέρους σας. Εάν επιθυμείτε να μεταφερθεί το υπόλοιπο του υφιστάμενου trading λογαριασμού σας στον νέο ZuluTrade λογαριασμό συναλλαγών, παρακαλούμε υποβάλετε αίτημα Μεταφοράς Κεφαλαίων μέσω του MyFXCM.com αφού λάβετε τα νέα στοιχεία του λογαριασμού συναλλαγών σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Πάροχος Υπηρεσιών: Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την προσφορά δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)