Καλάθια Νομισμάτων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε Yen, USD και δείκτες αναδυόμενων αγορών. Εκμεταλλευτείτε ευμετάβλητα προϊόντα, περιορίζοντας την έκθεσή σας σε ένα μόνο νόμισμα.

TO INDEX ΚΑΛΑΘΙ

Αυτό είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει το USDOLLAR Basket

To Dow Jones FXCM Dollar Index Basket (USDOLLAR) σχεδιάστηκε από traders για traders και σας επιτρέπει να επωφεληθείτε την ανατίμηση ή την υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου με ακριβή παρακολούθηση και τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα.

Το καλάθι νομισμάτων του δείκτη σχεδιάστηκε ώστε να είναι τόσο κατανοητό όσο και εύκολο στη διενέργεια συναλλαγών. Αντανακλά την αξία του αμερικανικού δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων με τη μεγαλύτερη ρευστότητα παγκοσμίως.

Ο δείκτης Dow Jones FXCM Dollar Index ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2011, με αρχική αξία 10.000. Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση $10.000 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν. Ενισχύεται όταν το Δολάριο ενισχύεται έναντι του Ευρώ, του Γιεν Ιαπωνίας, της Στερλίνας Βρετανίας και του Δολαρίου Αυστραλίας και υποχωρεί όταν το Δολάριο υποχωρεί έναντι των παραπάνω νομισμάτων.

ΤΟ JPY BASKET – Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΕΝ

Αυτό είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει το  JPY Basket

Το JPYBasket ("Yen Index") είναι ένας δείκτης βασισμένος στο Ιαπωνικό Γιεν και έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανακλά την μεταβολή στην αξία του Γιεν έναντι ενός καλαθιού βασικών διεθνών νομισμάτων. Ο Δείκτης έχει σχεδιαστεί από την FXCM.

Το JPYBasket ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2019, με αρχική αξία 10.000.
Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση ¥200,000 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν για μία συνολική αξία εκκίνησης ¥1,000,000.

Ενισχύεται όταν το Γιεν ενισχύεται έναντι του US Dollar, του Ευρώ, της Στερλίνας Βρετανίας, του Δολαρίου Καναδά και του Δολαρίου Αυστραλίας και υποχωρεί όταν το Γιεν αποδυναμώνεται έναντι των παραπάνω νομισμάτων.

Προκειμένου ο Δείκτης να έχει αρχική αξία 10.000, το JPY basket χρησιμοποιεί διαιρέτη 100.

Για παράδειγμα, αν Αγοράσετε 1 συμβόλαιο και στη συνέχεια το Γιεν ενισχυθεί και η τιμή Δείκτη αυξηθεί από 10.100 σε 10.101, θα κερδίσετε ακριβώς 100JPY για κάθε μεταβολή μονάδας (ή ισοδύναμη αξία στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας).

EMBASKET – Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Αυτό είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει το EMBasket

Το EMBasket ("Emerging Markets Index") είναι ένας δείκτης βασισμένος στις Αναδυόμενες Αγορές και έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανακλά την μεταβολή στην αξία του USD έναντι ενός καλαθιού μη-βασικών διεθνών νομισμάτων. Ο Δείκτης έχει σχεδιαστεί από την FXCM.

Το EMBasket ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2019, με αρχική αξία 10.000.

Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση $2,500 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν. Ενισχύεται όταν αυτά τα νομίσματα ενισχύονται έναντι του US Dollar και υποχωρεί όταν αυτά αποδυναμώνονται.

Το EMBasket είναι ένας καλός τρόπος να εκμεταλλευθείτε συχνά ευμετάβλητα προϊόντα, περιορίζοντας ταυτόχρονα το ρίσκο της έκθεσής σας σε ένα μόνο νόμισμα.