Δωρεάν Online Live Webinars

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά μας webinars για να καλύψετε διαφορετικές πτυχές του trading όπως Τεχνική ανάλυση, Θεμελιώδη Ανάλυση και Διαχείριση Κεφαλαίου, με σκοπό την διαμόρφωση ενός Trading Plan.

Επερχόμενα Webinars

  ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

LIVE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση & Δείκτες Τάσης Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 14.30 EEST Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 2: Δείκτες Ορμής & Μεταβλητότητας Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 14.30 EEST Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 3: Δείκτες Πραγματικού Όγκου & Επενδυτικού Συναισθήματος Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 14.30 EEST Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 4: Επίπεδα Fibonacci & Σχηματισμοί Κεριών Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 14.30 EEST Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 5: Θεμελιώδης Ανάλυση, Διαχείριση Ρίσκου & Ψυχολογία Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 14.30 EEST Νίκος Τζαμπούρας

Βασικά του Trading

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση & Δείκτες Τάσης

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου - 14.30 EEST

Στην ενότητα αυτή οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις σημαντικές έννοιες της Τεχνικής Ανάλυσης και να θέσουν τις βάσεις για την περεταίρω πορεία τους στο trading. Σε αυτό to webinar καταπιανόμαστε με την επιλογή της κατάλληλης περιοδικότητας διαγραμμάτων, την αναγνώριση τάσεων και στηρίξεων/αντιστάσεων και αναλύουμε την λειτουργία των Εκθετικών Μέσων Όρων και του MACD.

Εγγραφείτε Τώρα

Ενότητα 2: Δείκτες Ορμής & Μεταβλητότητας

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου - 14.30 EEST

Έχοντας θέσει τις βάσεις της Τεχνικής Ανάλυσης στην πρώτη ενότητα, στο webinar αυτό προχωρούμε σε δύο δημοφιλείς κατηγορίες δεικτών. Καταπιανόμαστε με τους Δείκτες Ορμής μέσω της ανάλυσης των ταλαντωτών RSI και Stochastics, καθώς και με τους Δείκτες Μεταβλητότητας μέσω της ανάλυσης του ATR και των Bollinger Bands.

Εγγραφείτε Τώρα

Ενότητα 3: Δείκτες Πραγματικού Όγκου & Επενδυτικού Συναισθήματος

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου - 14.30 EEST

Στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με έναν σημαντικό πυλώνα ανάλυσης, που οι επενδυτές συχνά παραβλέπουν: το Συναίσθημα των Αγορών. Μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούμε τους δείκτες Πραγματικού Όγκου και τον Δείκτη Επενδυτικού Συναισθήματος (SSI) της FXCM, προσθέτουμε μία επιπλέον διάσταση στην ανάλυση μας.

Εγγραφείτε Τώρα

Ενότητα 4: Επίπεδα Fibonacci & Σχηματισμοί Κεριών

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου - 14.30 EEST

Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε ένα από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης: τα Επίπεδα Διόρθωσης Fibonacci. Επίσης, θα δούμε πως μπορούμε να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε δημοφιλείς Σχηματισμούς Κεριών, όπως Κεφάλι με Ώμους, Διπλές Κορυφές, Morning Star κ.α.

Εγγραφείτε Τώρα

Ενότητα 5: Θεμελιώδης Ανάλυση, Διαχείριση Ρίσκου & Ψυχολογία

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου - 14.30 EEST

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον την ενασχόληση μας με την Τεχνική Ανάλυση, σε αυτό το webinar θα στραφούμε στην Θεμελιώδη Ανάλυση, εξετάζοντας παράγοντες που έχουν αυξανόμενη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια - όπως νομισματική πολιτική, τάσεις ρίσκου, γεωπολιτικές εξελίξεις κ.α. Επίσης, θα καταπιαστούμε με τα ζητήματα της Διαχείρισης Κεφαλαίου και την Ψυχολογία, δύο σημαντικές παραμέτρους ενός ολοκληρωμένου Trading Plan.

Εγγραφείτε Τώρα

Ομιλητής

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.