Γίνετε Trader

Αποκτήστε ακολούθους για να έχετε την ευκαιρία να δημιουργήστε έσοδα από τη στρατηγική σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRADER

Δεν έχετε FXCM λογαριασμό;
συναλλαγών προτού εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Trader.

Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Trader της ZuluTrade και αφήστε τους άλλους επενδυτές να αντιγράφουν τη στρατηγική συναλλαγών σας επί πληρωμή. Αν σκοπός σας είναι να δημιουργήσετε έσοδα από τη στρατηγική συναλλαγών σας, τότε εγγραφείτε ως Trader και διεκδικήστε την ευκαιρία να πληρώνεστε (υπό την προϋπόθεση πως πληροίτε συγκεκριμένα κριτήρια).

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε Forex, CFDs, Μετοχές1 και Κρυπτονομίσματα

Οι Κοινωνικές Συναλλαγές είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών και η ZuluTrade είναι τεχνολογικός ηγέτης αυτής της τάσης.

Προσελκύστε επενδυτές να σας Ακολουθήσουν!

Μπείτε στη βαθμολογία στη σελίδα των Traders για να προσελκύσετε επενδυτές από διάφορους χρηματιστές, οι οποίοι θα σας ακολουθούν και θα αντιγράφουν τις συναλλαγές σας. Θα χρειαστεί να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια για να καταταγείτε:

  • Ελάχιστη επενδυτική δραστηριότητα οκτώ εβδομάδων (μπορείτε είτε να παράσχετε το ιστορικό των συναλλαγών σας Ή να πραγματοποιήσετε συναλλαγές για 8 συνεχόμενες εβδομάδες)
  • Η μέγιστη πτώση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του κέρδους σας
  • Ο μέσος αριθμός pips θα πρέπει να είναι πάνω από 3 ή το μέσο ROI πάνω από 0.015%.

Μάθετε για τη βαθμολογία ZuluRanking εδώ.

Το widget παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τη ZuluTrade. Σας συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ZuluTrade και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υπηρεσία της. Οι πληροφορίες που παρέχονται εντός του widget δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Η FXCM δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ενέργειες προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας αυτού του παρόχου.
Η παρελθούσα απόδοση δεν είναι ενδεικτική των μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Μηνιαίες Πληρωμές

Λάβετε 20% των κερδών ανά επενδυτή που πραγματοποιεί συναλλαγές με το σύστημα Profit Sharing, εφόσον παράγετε κερδοφόρο μηνιαίο PnL και το ποσό είναι πάνω από το High Water Mark (HWM, δηλαδή το μέγιστο κέρδος που δημιουργήθηκε από τον Trader).
Λάβετε 10% των κερδών ανά επενδυτή κατά τον πρώτο μήνα, και το άλλο 10% κατά τον δεύτερο μήνα εφόσον διατηρείτε κερδοφόρο PnL σε μηνιαία βάση πάνω από το High Water Mark (HWM)2
Ή
0,5 pips για κάθε εκτελούμενη συναλλαγή αν ο επενδυτής έχει Classic λογαριασμό.

Μάθετε περισσότερα για το μοντέλο πληρωμών και βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα που εμφανίζουν τις πιθανές αποδόσεις βάσει της μηνιαίας σας απόδοσης.

Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε σε Combo3

Δεν χρειάζεται να περιμένετε να σας επιλέξουν μεμονωμένα. Αν το ιστορικό σας είναι καλό και πληροίτε τα παρακάτω κριτήρια, θα επιλεγείτε να συμμετέχετε σε Trader Combo, κάτι που σας τοποθετεί μπροστά από πολλούς άλλους επενδυτές!

Ποσοστό κέρδους πάνω από 30%

Μακροπρόθεσμα θετικό ROI (απόδοση επένδυσης)

Εκτέλεση πάνω από 100 συναλλαγές

Σταθερή συναλλακτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 15 εβδομάδες

Αρχίστε να Κερδίζετε ως Trader με τη ZuluTrade!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRADER

Δεν έχετε FXCM λογαριασμό; προτού εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Trader.

Παρακαλούμε σημειώστε πως δεν υπάρχει εγγύηση πως οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.

Πώς να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Trader

  1. Οι Νέοι Πελάτες της FXCM
  2. Οι υφιστάμενοι πελάτες της FXCM μπορούν να παραβλέψουν το Βήμα 1 και απλά να Αιτηθούν Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Trader
  3. Περιμένετε το email από την FXCM με τον σύνδεσμο για τον FXCM λογαριασμό συναλλαγών σας στη ZuluTrade.
  4. Ολοκληρώστε τη διαδικασία του οδηγού υποδοχής στο Πρόγραμμα Trader για να δηλώσετε τη Στρατηγική Συναλλαγών σας και το προφίλ Trader σας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Παρακαλούμε σημειώστε πως το Πρόγραμμα Trader χρησιμοποιεί MT4 λογαριασμό και ως εκ τούτου δεν θα είστε σε θέση να παρέχετε σήματα για τα ακόλουθα προϊόντα καθώς δεν είναι διαθέσιμα στην MT4: AZN.uk, BATS.uk, GLEN.uk, RDSB.uk, TSCO.uk, ACA.fr, AI.fr, AIR.fr, BAYN.de, BMW.de, DPW.de, DTE.de, MC.fr, ORA.fr, RNO.fr

2

Παρακαλούμε σημειώστε πως αν έχετε έναν κερδοφόρο μήνα αλλά το ποσό είναι κάτω από το High Water Mark, το 20% της Αμοιβής Απόδοσης δεν θα εφαρμόζεται σε εσάς, αλλά το παρακρατημένο ποσό του Trader θα αυξηθεί κατά το 20% του καταγεγραμμένου κέρδους. Επιπροσθέτως, αν έχετε αρνητικό μηνιαίο PnL, μπορεί να μην δικαιούστε την πλήρη Αμοιβή Απόδοσης. Για παράδειγμα, αν κατά την διάρκεια του δεύτερου μήνα σας, δεν διατηρείτε την απαραίτητη απόδοση, τότε δεν θα δικαιούστε το δεύτερο 10% των κερδών. Σας συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά τον Οδηγό Προγράμματος Trader της ZuluTrade για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές προτού προχωρήσετε περαιτέρω.

3

Τα Combos συντίθενται βάσει των συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών των Τraders και τα στατιστικά παρελθούσας απόδοσης. Η παρελθούσα απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Τα Combos δεν προορίζονται ως και δεν αποτελούν ούτε εκλαμβάνονται ως επενδυτική συμβουλή. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στους Όρους Υπηρεσίας της ZuluTrade για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα combos και την κατηγοριοποίηση και επιλογή των Τraders.

Η ZuluTrade είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα που ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών για την FXCM και δεν σχετίζεται με την FXCM. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας και δεν είναι υπόλογη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ενέργειες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του Παρόχου Υπηρεσιών. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}