@

Κόστη Spread

Η FXCM προσφέρει ανταγωνιστικά spreads στα ζεύγη νομισμάτων και στα προϊόντα CFDs. Οι Active Traders μπορούν να λάβουν μεγάλες μειώσεις στα κόστη συναλλαγών με βάση τον όγκο συναλλαγών που πραγματοποιούν. Μάθετε Περισσότερα

Μέσο Κόστος Spread στο Forex

Pair Spread Pair Spread Pair Spread
AUD/CAD 2.7 AUD/CHF 3.3 AUD/JPY 2.1
AUD/NZD 3.5 AUD/USD 1.8 CAD/CHF 3.3
CAD/JPY 2.5 CHF/JPY 2.9 EUR/AUD 2.5
EUR/CAD 2.9 EUR/CHF 2.5 EUR/GBP 2.3
EUR/JPY 2.1 EUR/NOK 52.4 EUR/NZD 4.1
EUR/SEK 45.2 EUR/TRY 106.8 EUR/USD 1.3
GBP/AUD 4.1 GBP/CAD 4.1 GBP/CHF 3.2
GBP/JPY 2.7 GBP/NZD 5.6 GBP/USD 1.7
NZD/CAD 4.6 NZD/CHF 4.4 NZD/JPY 2.3
NZD/USD 2.0 TRY/JPY 5.4 USD/CAD 2.2
USD/CHF 1.6 USD/CNH 7.5 USD/ILS1 44.2
USD/JPY 1.4 USD/MXN 48.2 USD/NOK 45.6
USD/SEK 39.1 USD/TRY 88.5 USD/ZAR 91.5
ZAR/JPY 3.9
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Το USD/ILS είναι μόνο διαθέσιμο για τους MT4 λογαριασμούς.

Μέσο Κόστος Spread στα CFDs

Προϊόν Spread Προϊόν Spread Προϊόν Spread
AUS200 1.60 CHN50 10.04 ESP35 8.00
EUSTX50 1.72 FRA40 1.00 GER30* 1.79
HKG33 9.02 INDIA50 2.51 JPN225 7.18
NAS100 1.05 SPX500 0.40 UK100 1.00
US2000 0.43 US30 2.07 VOLX 0.07
NGAS 0.01 UKOil 0.05 UKOilSpot 0.04
USOil 0.04 USOilSpot 0.04 Copper 0.003
XAG/USD 0.05 XAU/USD 0.38 BUND 0.03
CORNF 0.90 SOYF 0.78 WHEATF 0.78
EMBasket 4.76 JPYBasket 3.19 USDOLLAR 2.10
BCH/USD 3.50 BTC/USD 67.00 CryptoMajor 2.00
EOS/USD 0.03 ETH/USD 2.73 LTC/USD 0.48
XLM/USD 0.001 AIRLINES 1.63 ATMX 15.72
BIOTECH 1.60 CANNABIS 11.90 CASINOS 5.60
CHN.ECOMM 11.19 CHN.TECH 15.75 ESPORTS 2.26
FAANG 2.14 TRAVEL 8.08 US.AUTO 4.53
US.BANKS 1.38 US.ECOMM 6.42 WFH 10.67
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
*

Το μέσο αναγραφόμενο spread στον GER30 αφορά τις ώρες αιχμής (07:00-21:00 GMT). GER30 θα παραμένει ανοιχτός πέραν των ωρών αιχμής (00:30-07:00 GMT). Τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν κατά τις εκτός αιχμής ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ώρες συναλλαγών και τα spreads του GER30, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις της FXCM.

Υπολογίζοντας το Συνολικό Κόστος

Το συνολικό κόστος της συναλλαγής σας είναι το spread πολλαπλασιασμένο με την αξία pip. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι το EUR/USD σε έναν λογαριασμό με νόμισμα βάσης το Euro, έχει spread 1.2 pips. Για να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος ανά 1K:

( Spread ) x ( Αξία Pip ) x ( Αριθμός Lots ) = Συνολικό Κόστος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: τα spreads, η χρέωση προμήθειας βάση lot στο άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών, η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας σε συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών, και η προσθήκη markup στο rollover, κ.α.

Trading Λογαριασμοί: Οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται και η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι trading λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση με spread και mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Η μόχλευση για FX και CFDs διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Τα βασικά νομισματικά ζεύγη έχουν από προεπιλογή 30:1 μόχλευση, τα μη-βασικά νομισματικά ζεύγη, ο χρυσός και οι βασικοί δείκτες έχουν από προεπιλογή 20:1, τα εμπορεύματα εκτός του χρυσού και οι μη-βασικοί δείκτες έχουν από προεπιλογή 10:1, οι μεμονωμένες μετοχές και άλλες αξίες αναφοράς έχουν 5:1 και τα κρυπτονομίσματα από προεπιλογή 2:1.

Αξία Pip: Η αξία του pip μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το νόμισμα βάσης του λογαριασμού και την ονομαστική αξία του νομισματικού ζεύγους η οποία μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση. Οι τρέχουσες αξίες ανά pip μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα συναλλαγών σας.

Μέσος Όρος Spreads: Οι χρονικά σταθμισμένοι μέσοι όροι προκύπτουν από τις εμπορεύσιμες τιμές της FXCM Group από την 01 Οκτωβρίου, 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου, 2020. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Τα στοιχεία των spreads παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.