@

Ελεγκτικές Αρχές

Οι εταιρείες που απαρτίζουν την FXCM Group ελέγχονται από διάφορους φορείς παγκοσμίως. Υπερασπιζόμενος τις κανονιστικές ρυθμίσεις στην αγορά συναλλάγματος και την αυξημένη προστασία των επενδυτών, ο όμιλος εταιρειών FXCM ("FXCM Group") διαθέτει εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες και ελέγχονται από μερικούς από τους πιο αξιόπιστους φορείς οικονομικού ελέγχου στον κόσμο.

Η Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) ελέγχεται από το Financial Conduct Authority (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του FCA, η FXCM LTD οφείλει να τηρεί αυστηρά οικονομικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Η FXCM LTD υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα γραπτές αναφορές στις ρυθμιστικές αρχές. Αυτά τα πρότυπα λειτουργίας ορίζονται από το FCA, το οποίο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο ή ακόμα και να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας της εταιρίας για παραβιάσεις.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το FCA διατηρεί αρχεία όλων των επίσημων διαδικασιών εναντίον των ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Επισκεφθείτε το Financial Services Register για να ελέγξετε το ιστορικό της εταιρείας με το FCA.

Επιπλέον, οι λογαριασμοί με την FXCM LTD είναι διαχωρισμένοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς του FCA σε ότι αφορά τα κεφάλαια των πελατών. Κατά συνέπεια, στην απίθανη περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, τα κεφάλαια των πελατών που βρίσκονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος άλλων πιστωτών. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών.