Όμιλος FXCM – Ευρωπαϊκές Οντότητες

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας για λήψη εκπαιδευτικού υλικού συναλλαγών και επικοινωνίας μάρκετινγκ, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τις ακόλουθες εταιρείες του Ομίλου FXCM σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου τους.

FXCM EU LTD

H FXCM EU LTD ("FXCM EU") είναι μία Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ("ΚΕΠΕΥ" - "CIF") εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου (HE 405643) και αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") με αριθμό εγγραφής 392/20.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου της FXCM EU.

ADDRESS:

Units 310, 312 and 315, the NBC Building, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus.

WEBSITE:

https://www.fxcm.com/gr/

Forex Capital Markets Limited

H Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") ist είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται στο ΗΒ από το Financial Conduct Authority ("FCA"). Αριθμός Εγγραφής 217689. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία με εταιρικό αριθμό Companies House 04072877.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου της FXCM LTD.

Address:

20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom

Website:

https://www.fxcm.com/uk/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)