@

Ενισχυμένη Εκτέλεση της FXCM - Καλύτερες Συναλλαγές!

 • Τεχνολογία Αιχμής
 • Ενισχυμένη Εκτέλεση
 • Ισχυρός Παγκόσμιος Broker
Πραγματικά Στατιστικά Εκτέλεσης για Πραγματικούς Traders

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε το καλύτερο επίπεδο ποιοτικής τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών, έτσι ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών. Είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε ποιοτική εκτέλεση συναλλαγών και διαφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε στατιστικά εκτέλεσης για να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια που επιθυμούν οι traders.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Πάνω από το 88% των εντολών είχαν μηδενικό ή θετικό slippage.

Trading Station

FXCM 2020 Highlights

 • Το 59.80% από όλες τις εντολές δεν είχε ΚΑΘΟΛΟΥ SLIPPAGE.
 • Το 28.37% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage.
 • Το 11.83% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
 • Το 72.78% από όλες τις εντολές limit και τις εντολές limit entry έλαβε θετικό slippage.
 • 41.58% από όλες τις εντολές stop και τις εντολές stop entry έλαβε αρνητικό slippage.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στατιστικά της Βελτιστοποίησης Τιμών: 2020

ΕΝΕΡΓΑ SPREADS

Καλύτερα Spreads, Καλύτερες Συναλλαγές!

Πάνω από 88%2 όλων των εντολών λαμβάνει θετικό ή καθόλου slippage, που σημαίνει ότι αυτές οι εντολές με την FXCM, εκτελέσθηκαν στην τιμή που ζήτησε ο πελάτης ή σε καλύτερη. Αυτό στην πραγματικότητα μειώνει το spread κατά την εκτέλεση. Έτσι οι εντολές σας μπορούν να εκτελεστούν σε καλύτερες τιμές από τα εμφανιζόμενα spreads.

Το ενεργό spread είναι καλύτερο μέσο μέτρησης του κόστους συναλλαγών γιατί περιλαμβάνει τις Βελτιστοποιήσεις Τιμών. Μάθετε τα κόστη συναλλαγών σας και ρωτήστε τον broker σας για τα δικά του ενεργά spreads.

Δείτε το γράφημα για να εξετάσετε τη διαφορά μεταξύ εμφανιζόμενων και ενεργών spreads.

Σημείωση: Η Μετακύληση ( Rollover) πραγματοποιείται καθημερινά στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος). Τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν εκείνη την χρονική περίοδο.

2

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Slippage της FXCM, Αυγούστου 2020

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΛΑΒΕΤΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ!

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών3 είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε trader στην αγορά του forex και των CFDs. Η FXCM παρέχει ταχύτητα επιπλέον της τιμής και πρόσβαση σε ρευστότητα.

Average Execution Speed
0.027 0.027 δευτερόλεπτα ή 27 χιλιοστά του δευτερολέπτου
Good Till Canceled Market Orders
0.029 0.029 δευτερόλεπτα ή 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου
3

Αυτό ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης της εντολής και της εκτέλεσης της εντολής. Αυτό εξαιρεί την καθυστέρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το διάστημα διεκπεραίωσης μετά την λήψη της εντολής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ SPREAD ACTIVE TRADER1

Είστε trader που πραγματοποιεί υψηλό όγκο συναλλαγών και αναζητάτε χαμηλότερα spread; Η FXCM παρέχει στους traders που πραγματοποιούν υψηλό όγκο συναλλαγών χαμηλά, εκτελέσιμα spread κατά τις ώρες αιχμής. Δείτε το διάγραμμα ιστορικών spread για τους active trader.

 • Μέσο spread 0.2 pips για το EUR/USD κατά τις ώρες αιχμής
 • Μέσο spread 0.3 pips για το AUD/USD κατά τις ώρες αιχμής
 • Μέσο spread 0.2 pips για το USD/JPY κατά τις ώρες αιχμής

Δείτε την πλήρη παρουσίαση.

Είστε Active Trader; Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η FXCM διεξήγαγε μία έρευνα που εξέτασε την ποιότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών της FXCM LTD σε σύγκριση με τα τρία μεγαλύτερα FX trading venues παγκοσμίως, τα οποία θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη FX τιμολόγηση. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξηγήσουμε γιατί η τιμολόγηση της FXCM LTD σε ιδιώτες πελάτες είναι καλύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τιμές των εντολών των Ιδιωτών Πελατών της FXCM LTD είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά όσον αφορά το FX.

Συμπεράσματα της Έρευνας

81.34

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές των futures στο 81,34% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες τιμές στην spot αγορά των futures στο CME, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 42.529.156$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

94.84

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές της διατραπεζικής αγοράς στο 94,84% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες spot τιμές στην διατραπεζική αγορά, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 114.588.455$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

Για την πλήρη παρουσίαση της έρευνας και αναλυτικές Ερωτήσεις/Απαντήσεις, δείτε τα παρακάτω link:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

H FXCM είναι προσηλωμένη στη διαρκή επιδίωξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σχετικά με τις εντολές των πελατών. Είναι σημαντικό για εμάς να δώσουμε στο κοινό και στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ποιότητα των πρακτικών εκτέλεσης της FXCM και να εντοπίσουν τους πέντε κορυφαίους φορείς εκτέλεσης των εντολών των πελατών από άποψη όγκου συναλλαγών.

Παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών εκτέλεσης εντολών και τακτικά αξιολογούμε αν οι διαθέσιμοι φορείς εκτέλεσης συνεχίζουν να παρέχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών. Παρακαλούμε σημειώστε πως η FXCM είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις εντολές και τους λογαριασμούς των πελατών και αποτελεί περίπου το 60% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Η λίστα με τους 5 Κορυφαίους Φορείς Εκτέλεσης παρέχει μία ανάλυση των περιπτώσεων όπου η FXCM έχει κάνει χρήση τρίτων φορέων εκτέλεσης για να εκτελέσει τις εντολές των πελατών. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Εκτέλεσης και τις ακόλουθες αναφορές Βέλτιστης Εκτέλεσης για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αναφορές Βέλτιστης Εκτέλεσης της FXCM

Από τον Απρίλιο του 2018 η FXCM θα δημοσιεύει Αναφορές Βέλτιστης Εκτέλεσης σε τριμηνιαία βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πώς οι εντολές σας διαχειριστήκαν και που εκτελέσθηκαν. Δείτε τις ιστορικές αναφορές