@

Κεφάλαια Πελατών

Η ασφάλεια των κεφαλαίων σας είναι η βασική μας προτεραιότητα. Όλα τα κεφάλαια ιδιωτών πελατών διατηρούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες. Επιπλέον, δεσμευόμαστε για απόλυτη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται την οικονομική ευρωστία μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ

Η Forex Capital Markets Limited ("FXCM") ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ("FCA"), με Αριθμό Εγγραφής 217689.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Καθώς η FXCM ρυθμίζεται από το FCA υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς του FCA σχετικά με τα κεφάλαια πελατών που αναφέρονται στο Client and Assets Sourcebook ("CASS"). Με βάση τους κανονισμούς CASS η FXCM υποχρεούται να διασφαλίζει έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό ανάμεσα στα κεφάλαια που ανήκουν στους ιδιώτες πελάτες και σε εκείνα που ανήκουν στην εταιρεία. Τα κεφάλαια των ιδιωτών πελατών μεταφέρονται σε έναν "segregated" τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται από ένα τρίτο μέρος. Η FXCM τηρεί τα κεφάλαια των πελατών μόνο σε τρίτα μέρη τα οποία έχουν πιστωτική πιστοποίηση ίση με την πιστοποίηση Credit Quality Step 5 του FCA. Η FXCM ασκεί την δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή, το διορισμό και την περιοδική εξέταση των τρίτων μερών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητας της FXCM, τα διαχωρισμένα κεφάλαια των πελατών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους πιστωτές της FXCM. Εάν η FXCM αδυνατεί να ικανοποιήσει αιτήματα επιστροφής κεφαλαίων, οι επιλέξιμοι πελάτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από το Financial Services Compensation Scheme, μέχρι το ποσό των 85.000£.