FXCM-handelsapps

Udforsk vores FXCM Apps1 og tilpas din handelsoplevelse med Selvstændige eller Handelsstations-apps, der bare gør handel mere smidig. Med FXCM Apps kan du:

  • Holde dig informeret med de seneste nyheder og tendenser
  • Strømline din handel
  • Lås op for nye handelsfunktioner

Opgrader din handelsoplevelse i dag!

Specialty Apps

Gratis Apps

App Navn Platform Type Beskrivelse Hent

BETALINGSBEHANDLING

FXCM kan stille forskellige betalingsmetoder til rådighed for dig for at lette køb af produkter fra FXCM App-siden. Du skal overholde alle relevante vilkår og betingelser eller andre juridiske aftaler, enten med FXCM eller en tredjepart, der regulerer din brug af en given betalingsbehandlingsmetode. Du accepterer at betale for alle produkter, som du bestiller, og at FXCM kan debitere dit kreditkort eller anden betalingsform, som du angiver, for alle bestilte produkter sammen med eventuelle yderligere beløb (herunder eventuelle skatter). Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med køb, som du foretager på FXCM App-siden.

Internationale transaktioner håndteres af Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, Det Forenede Kongerige.

BETALINGER OG TILBAGEBETALINGSPOLITIK

FXCM-websteder bruger tredjeparts betalingsprocessor(er) ("betalingsprocessorer") til online betaling, ordrebehandling, ordreaflevering og andre handelsløsninger. Fakturering sker på tidspunktet for eller kort tid efter din transaktion. Hvis der anvendes et kreditkort til en transaktion, kan FXCM indhente forhåndsgodkendelse af et beløb op til ordrebeløbet. Du accepterer, at du betaler for alle produkter, du køber gennem betalingsprocessorerne, og at FXCM kan opkræve dit kreditkort for alle købte produkter.

Alle salg af produkter er endelige. Gebyrer, der er betalt for produkter og tjenester, kan ikke refunderes.

Priserne på produkter, der tilbydes via Betalingsformidlerne, kan til enhver tid ændres, og Betalingsformidlerne yder ikke prisbeskyttelse eller tilbagebetaling i tilfælde af prisnedsættelse eller kampagnetilbud.

Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt efter en transaktion, men før nedladdningen, er din eneste mulighed for at få pengene tilbage. Hvis tekniske problemer forhindrer eller urimeligt forsinker leveringen af dit produkt, er din eneste og eksklusive afhjælpning enten erstatning eller tilbagebetaling af den betalte pris, som fastsat af FXCM.

FXCM SOFTWARE SLUTBRUGER LICENS AFTALE

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, ("FXCM"), OG HVERT AF DERES AFFILIATES OG DELSORGANISATIONER (SAMMELT "FXCM") ER VILLIGE TIL AT TEGNE LICENS TIL DIG FOR SOFTWARE (defineret nedenfor) KUN PÅ BETINGELSE AF, AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE FOR ENDELER ("EULA"). DENNE EULA ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG OG FXCM. LÆS DEN OMHYGGELIGT, FØR DU GENNEMFØRER INSTALLERINGSPROCESSEN OG/ELLER BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST VILKÅRENE I EULA'EN OG ACCEPTERER DEM. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF ET SELSKAB ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER DU, AT DU HAR DEN JURIDISKE MYNDIGHED TIL AT BINDE DEN JURIDISKE ENHED TIL DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE HAR EN SÅDAN BEMYNDIGELSE, ELLER HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUGE DEN NEDENFOR ANFØRTE SOFTWARE ELLER ANDRE MEDIER, HVORPÅ SOFTWAREN ER INDEHOLDT.

DEFINITIONER.

  • Software. Software defineres som FXCM-platforme og API'er, der kan nedlades, herunder, men ikke begrænset til Handelsstation II, Aktiv Handler, Handelsstation Gateway, Strategi Handler, samt enhver anden software, opdateringer eller fejlrettelser, der leveres af FXCM, og alle tilknyttede data, medier, filer, brugermanualer, programmeringsvejledninger, signaler, beskeder, advarsler og anden dokumentation, der leveres til dig af FXCM eller på anden måde formidles af FXCM.
  • Licens. Licens defineres som en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-underlicensberettiget, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Software, der gives til dig.

TILDELING AF LICENS.

FXCM giver dig ret til at installere, bruge, få adgang til, vise og køre softwaren på enhver computer eller mobilenhed, hvor det er relevant, som du ejer eller kontrollerer, til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre du og FXCM har aftalt andet skriftligt, og forudsat at du overholder alle vilkår og betingelser i denne EULA.

ANVENDELSESOMRÅDE OG BEGRÆNSNINGER.

Du må ikke udleje, leje, udlåne, sælge, videredistribuere, genbruge, videresende, underlicensere eller udnytte Softwaren, herunder Softwarens tekst, grafik, video, lyd, koder, design af brugergrænseflader eller logfiler. Du må ikke kopiere (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne EULA), dekompilere, foretage omvendt ingeniørarbejde, demontere, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af Softwaren, eventuelle opdateringer eller dele heraf, herunder, men ikke begrænset til, Softwarens tekst, grafik, video, lyd, koder, brugergrænseflade design eller logfiler. Ethvert forsøg på at gøre dette er en overtrædelse af FXCM's rettigheder. Betingelserne i EULA'en gælder for alle opgraderinger leveret af FXCM, som erstatter og/eller supplerer den oprindelige Software, medmindre en sådan opgradering er ledsaget af en separat licens, i hvilket tilfælde betingelserne i denne licens gælder.

Softwaren er ikke beregnet til distribuering til eller brug af personer i lande eller jurisdiktioner, hvor en sådan distribuering eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. Det er dit ansvar at sikre dig, at vilkårene i EULA'en overholdes og at overholde alle lokale love eller bestemmelser, som du er underlagt. Du må ikke bruge eller tillade nogen at bruge softwaren til ulovlige eller uautoriserede formål.

De oplysninger, der leveres til dig i softwaren, er udelukkende FXCM's og, hvor det er gældende, dets tredjepartsleverandører, licensgivere og deres tilknyttede selskaber, der er eksklusive ejendomsrettigheder. Intet i denne EULA giver dig nogen ejendomsrettigheder til Softwaren eller nogen oplysninger, der leveres til dig i Softwaren.

RISICI.

Som en betingelse for denne licens forstår og accepterer du, at din download og/eller brug af softwaren vil udsætte dig for risici i forbindelse med download og/eller brug af software, der muligvis ikke er kompatibel med dit computerudstyr. Du accepterer hermed at acceptere sådanne risici, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller skader på hardware, software, kommunikationslinjer eller -systemer og/eller andet computerudstyr. FXCM fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar med hensyn til ovenstående, og du accepterer at yde fuld erstatning, forsvare og holde FXCM skadesløs for alle skader, forpligtelser, tab, omkostninger og udgifter, der måtte opstå som følge heraf.

SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA.

Du accepterer, at FXCM kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, system- og programmel og periferiudstyr, som indsamles med jævne mellemrum for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig (i givet fald) i forbindelse med denne EULA.

LINKS TIL INDHOLD FRA TREDJEPART.

Du kan linke til indhold fra tredjepart ved brug af softwaren. Tredjeparts websteder er ikke under FXCM's kontrol, og FXCM er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts websteder, eventuelle links på tredjeparts websteder eller eventuelle ændringer eller opdateringer af tredjeparts websteder. Medtagelse af et link indebærer ikke, at FXCM godkender tredjepartswebstedet.

Visse oplysninger fra tredjeparter, der overføres i softwaren, kan kræve yderligere godkendelser fra den leverandør eller tredjepart, der leverer sådanne oplysninger. Du er ansvarlig for at ansøge om og modtage en sådan skriftlig godkendelse fra den krævede tredjepart og betale eventuelle gebyrer eller afgifter, hvor det er gældende.

OPSIGELSE.

Licensen, der er tildelt dig i henhold til denne EULA, kan til enhver tid opsiges af FXCM uden varsel, med eller uden grund. FXCM forbeholder sig ret til at opsige dine rettigheder under denne licens uden varsel fra FXCM, hvis du ikke overholder et eller flere vilkår i denne EULA. Ved opsigelse af licensen skal du ophøre med al brug af softwaren og destruere alle kopier af softwaren, helt eller delvist, af softwaren.

Du anerkender, at visse oplysninger leveres af tredjeparter, som FXCM har indgået en aftale med. I tilfælde af at en aftale mellem en tredjepartsleverandør af oplysninger eller software og FXCM opsiges, vil FXCM straks og uden varsel ophøre med at levere disse oplysninger eller software til dig. I henhold til vilkårene i afsnit 10 skal hverken FXCM eller nogen tredjepartsleverandør eller oplysningsudbyder, som FXCM har indgået en aftale med, have noget ansvar over for dig i forbindelse med en sådan opsigelse.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET.

Du anerkender, at softwaren er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Du anerkender endvidere, at alle rettigheder, titler og interesser heri udelukkende tilhører FXCM og dets tredjepartslicensgivere, hvor det er gældende, og at du ikke modtager nogen rettigheder, titler eller interesser i Softwaren, bortset fra det, der udtrykkeligt er anført heri. Du accepterer ikke at anfægte hverken FXCM's eller en tredjepartslicensgivers rettigheder til eller på anden måde forsøge at gøre rettigheder til Softwaren gældende, undtagen dem, der er fastsat i denne EULA.

INGEN GARANTI.

FXCM GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDERNE. SOFTWAREN STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG", OG FXCM GARANTERER IKKE, AT EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER VIL BLIVE KORRIGERET. FXCM GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN VIL OPFYLDE DINE BEHOV, ELLER AT DIN BRUG VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI. FXCM GARANTERER HELLER IKKE, AT DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF SOFTWAREN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, ELLER AT KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE I FORBINDELSE MED SOFTWAREN VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET AF FXCM ELLER DETS AUTORISEREDE REPRÆSENTANT SKAL SKABE EN GARANTI. FXCM OG DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF INDHOLD, TREDJEPARTSLICENSGIVERE OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE SELSKABER HERAF GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN ELLER AKTUALITETEN AF ALLE OPLYSNINGER, DER LEVERES VIA SOFTWAREN. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF GÆLDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER FOR EN FORBRUGER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, KAN FXCM, EN TREDJEPARTS INDHOLDSLEVERANDØR, EN TREDJEPARTS LICENSGIVER ELLER NOGEN TILKNYTTEDE SELSKABER HERAF UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR PERSONSKADE ELLER NOGEN TILFÆLDIGE, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB ("TAB"), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, UANSET TEORIEN OM ANSVAR (KONTRAKT, ERSTATNINGSRET ELLER ANDET), OG SELV OM FXCM, EN TREDJEPARTSLEVERANDØR AF INDHOLD, EN TREDJEPARTSLICENSGIVER ELLER EN AF DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. MEDMINDRE ANDET ER PÅKRÆVET VED LOV, ER FXCM DESUDEN IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ANDRE FOR TAB, DER SKYLDES EN ÅRSAG, SOM FXCM IKKE HAR DIREKTE KONTROL OVER. DETTE OMFATTER SVIGT AF ELEKTRONISK ELLER MEKANISK UDSTYR ELLER KOMMUNIKATIONSLINJER (HERUNDER TELEFON, KABEL OG INTERNET), UAUTORISERET ADGANG, VIRUS, TYVERI, OPERATØRFEJL, VOLDSOMT ELLER USÆDVANLIGT VEJR (HERUNDER OVERSVØMMELSE, JORDSKÆLV ELLER ANDRE NATURKATASTROFER), BRAND, KRIG, OPRØR, TERRORHANDLINGER, OPTØJER, ARBEJDSKONFLIKTER OG ANDRE ARBEJDSPROBLEMER, ULYKKER, NØDSITUATIONER ELLER REGERINGSHANDLINGER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. BRUG AF SOFTWARE FRA TREDJEPART VIL VÆRE UNDERLAGT DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE, HVIS EN SÅDAN FINDES, MED DEN PÅGÆLDENDE TREDJEPART. FXCM ER IKKE ANSVARLIG FOR SOFTWARE FRA TREDJEPART OG HAR INTET ANSVAR AF NOGEN ART FOR TAB SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SÅDAN SOFTWARE FRA TREDJEPART SAMMEN MED FXCM'S SOFTWARE. FXCM GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL SÅDAN TREDJEPARTSSOFTWARE.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION.

Lovene i Storbritannien og Wales regulerer denne EULA og alle forpligtelser uden for kontraktforhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med den, og fortolkningen heraf. De engelske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA (herunder en tvist eller et krav vedrørende enhver ikke-kontraktmæssig forpligtelse, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA). Det er dog forudsat, at intet heri forhindrer FXCM i at anlægge sag ved enhver anden kompetent domstol. Hvis en kompetent domstol af en eller anden grund finder en bestemmelse eller en del heraf ikke kan håndhæves, skal resten af denne licens fortsat være fuldt ud gældende og virke.

GÆLDENDE SPROG.

Enhver oversættelse af denne licens er foretaget af hensyn til lokale krav eller for din bekvemmelighed. I tilfælde af en tvist mellem den engelske og enhver ikke-engelsk version, er den engelske version af denne licens gældende, i det omfang det ikke er forbudt i henhold til lokal lovgivning i din jurisdiktion.

ÆNDRINGER AF EULA.

FXCM forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne i EULA'en til enhver tid med eller uden varsel ved at offentliggøre sådanne ændringer på www.fxcm.com hjemmesiden. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser for eventuelle ændringer og accepterer at være bundet af disse.

Ansvarsfraskrivelse
1

FXCM Apps: De viste apps tager ikke hensyn til dine individuelle omstændigheder og handelsmål og bør derfor ikke betragtes som en personlig anbefaling eller investeringsrådgivning. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.