FXCM Udbyttekalender

Udbytter kan påvirke de overnight-omkostninger, du betaler eller tjener på din aktie-CFD-position. Når der udbetales udbytte på en aktie, vil aktiens værdi falde. Korte positioner vil blive positivt påvirket af kursfaldet, mens lange positioner påvirkes negativt. Der anvendes derfor dividendejusteringer på Share CFD-produkter for at ophæve virkningen af kursfaldet. Hvis du er lang, får du en udbyttejustering krediteret. Hvis du er short, bliver du debiteret en udbyttejustering. Du kan finde flere oplysninger i FAQ'en under tabellen.

Der er ingen kendte kommende udbytter i denne uge.

Hvornår udbetales udbytte? Hvordan kan jeg undgå udbytte?

Udbytte anvendes den aften, hvor Ex-Dividend-datoen er udløbet.

For eksempel, hvis Ex-Dividend-datoen var den 3. februar. Alle positioner, der var i besiddelse ved udgangen af 2. februar, ville være genstand for en justering af udbytte. For at undgå at betale udbytte kan du lukke din position inden kl. 17.00 EST, og justeringen ville ikke finde anvendelse.

Hvorfor bliver lange positioner krediteret mindre end korte positioner debiteres?

Forskellen kan både være et resultat af en FXCM Markup og Withholdings.

For eksempel for amerikanske aktier, som i henhold til Section 871 i den amerikanske skattelovgivning. Der gælder en skat på udbyttejusteringer for handlende af aktiederivater af amerikanske aktier.

I overensstemmelse med FXCM's forpligtelse i henhold til denne amerikanske skatteforordning tilbageholdes 30 % af alle krediterede udbyttejusteringer og videregives af FXCM til IRS.1

Hvor kan jeg se kommende udbytter?

Det daglige udbyttebeløb kan ses fra det simple vindue for handelskurser i Trading Station-platformen i kolonnerne markeret "Div S" (For sell/short-positioner) eller "Div B" (For buy/long-positioner).

Bemærk venligst: Kommende udbytter vises i instrumentets modvaluta (hvis Netfix f.eks. viste "Div B" 0,23, ville det være en kredit på 0,23 USD pr. min. handelsstørrelse, eller hvis Barclays viste "Div S" på -1,32, ville det være en debet på 1,32 GBP pr. min. handelsstørrelse)

Hvor kan jeg se tidligere udbytter?

Udbytte, der er betalt eller tjent på en specifik position, kan findes i kontoudtoget.

Kontoudtog kan tilgås via knappen "Rapport" på Trading Station-platformen (desktop, web eller mobil) eller ved at gå ind på www.myfxcm.com ved hjælp af login for den konto, du vil køre rapporten på. Gå til Min info>Rapporter i menuen. Udfyld hvert felt som ønsket, og klik derefter på den blå Get Report-knap.

Ansvarsfraskrivelse
1

Denne skattemæssige behandling anvendes som standard på alle positioner og kan ændres i fremtiden. Rabatter kan være tilgængelige afhængigt af dine individuelle skatte- og bopælsforhold, eller kan variere afhængigt af den respektive jurisdiktion. Kontakt venligst FXCM support, hvis du mener, at du kan være berettiget til en rabat, for yderligere oplysninger, som du skal give. Disse oplysninger er kun til referenceformål, og tillid til oplysningerne heri er ikke et alternativ til juridisk rådgivning fra en advokat eller anden professionel juridisk/regnskabsmæssig tjenesteudbyder. Disse oplysninger er ikke ment som finansiel rådgivning eller investeringsrådgivning og må ikke opfattes som sådan. Søg rådgivning hos en separat finansiel rådgiver. FXCM påtager sig intet ansvar for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser; garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden af oplysningerne eller andre elementer i dette materiale.

Udbyttekalender: Udbyttekalenderen er vejledende og kan ændres. Udbyttekalenderen er kun til orientering. For at se det nøjagtige beløb, som din konto vil blive krediteret eller debiteret, skal du se vinduet med handelskurser i Trading Station aftenen før ex-dividenddatoen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}