USD/JPY (USDJPY)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Markedstider Sun 22.00 - Fri 21.55 GMT
${instrument.spread}

Sidst opdateret: ${lastUpdated}

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Hvorfor handle Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommission*
 • Lave marginkrav
 • Lave spreads

Oversigt over instrumenter

USA's og Japans velstand og styrke på aktiemarkederne styrker USD/JPY som et vigtigt forex valutapar. Faktisk engagerer valutahandlere over hele verden dagligt USD/JPY som et spekulationsinstrument eller en finansiel sikker havn. Ifølge Bank of International Settlements' 2019 Triennial Survey er USD/JPY det næsthyppigst handlede valutapar. På daglig basis tegner USD/JPY sig for 13,2 % af den samlede valutahandel, kun overgået af EUR/USD (24,0 %).[18]

Populære instrumenter

Mest populære Aktier AU-aktier Forex Aktiekurve Forex-kurve Kryptovalutaer Indekser Råvarer Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Kurve

Kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekurve

Forex-kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekurve

Forex-kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24 timer i % 1År rækkevidde
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Sidst opdateret: ${lastUpdated}

De økonomiske ligheder mellem USA og Japan er mange og væsentlige. Begge lande er finansielle supermagter og hører til blandt den globale elite i mange kategorier, herunder BNP, import og eksport. De politiske forbindelser mellem USA og Japan er komplekse af natur, men de økonomiske præstationer, som hvert land har udvist, kan til dels tilskrives det finansielle partnerskab, der har udviklet sig i tiden efter Anden Verdenskrig.

Som udviklede økonomier har både USA og Japan dybe, etablerede aktiemarkeder. I USA betragtes Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor's 500 (S&P 500) og NASDAQ Composite (NASDAQ) aktieindeksene som barometre for den nationale økonomiske sundhed. Nogle af de førende aktieindekser i Japan er Nikkei 225, TOPIX og JASDAQ. I modsætning til de højrisikobetonede tilbud i de nye lande giver disse aktieprodukter investorerne en levedygtig mulighed for at komme ind på de nordamerikanske og asiatiske markeder i Stillehavsområdet

USA's og Japans velstand og styrke på aktiemarkederne styrker USD/JPY som et vigtigt forexvalutapar. Faktisk engagerer valutahandlere over hele verden dagligt USD/JPY som et spekulationsinstrument eller en finansiel sikker havn. Ifølge Bank of International Settlements' 2019 Triennial Survey er USD/JPY det næsthyppigst handlede valutapar. På daglig basis tegner USD/JPY sig for 13,2 % af den samlede valutahandel, kun overgået af EUR/USD (24,0 %).[12]

Økonomisk forhold

I sin kerne er det økonomiske forhold mellem USA og Japan baseret på hvert lands handelsbalance. Japan er afhængig af import af råvarer og energi fra USA for at kunne drive sin industrisektor, mens USA importerer store mængder forarbejdede varer fra Japan.

I årtier har handelsforbindelsen mellem USA og Japan været drevet af Japans politik med næsten nulrenter. Siden 2000 har Japan opretholdt en politisk rente på mellem 0,5 % og -0,10 %.[13] De laveste renter har været afgørende for den japanske parlamentsmedlem Shinzo Abes plan "Abenomics"[14] og har fremmet strømmen af konkurrencedygtig japansk eksport til det amerikanske forbrugermarked. Imidlertid vil undertegnelsen af handelsaftalen mellem USA og Japan i oktober 2019 af Abe og USA's præsident Donald Trump sandsynligvis ændre handelsforbindelserne betydeligt.

I 2017 var Japan den fjerdestørste eksportør til USA (5,7 % af al amerikansk import) og den fjerdestørste importør fra USA (4,1 % af al amerikansk eksport). De to økonomiers indbyrdes afhængighed med relation til import/eksport-sektorerne understreger nødvendigheden af valutakursstabilitet for hver nation for at maksimere velstanden. De organer, der har til opgave at opretholde stabiliteten i realtidspriserne for USD og JPY, er den amerikanske centralbank (Fed) og Bank of Japan (BoJ)

Under pengepolitiske ændringer fra Fed og BoJ svinger USD/JPY-valutakurserne typisk dramatisk. Dette fænomen blev illustreret, da BoJ's og Feds pengepolitik skiftede i 2001-2006 og 2009-2013. Begge perioder var forbundet med stor usikkerhed for økonomierne i de enkelte lande: 2001-2006 var en udfordrende periode for Japan, og nedturen på det amerikanske boligmarked i 2009-2013 kastede en skygge over hele den amerikanske økonomi. Blandt de vigtigste begivenheder var den ekstreme volatilitet på råvaremarkederne, som det fremgik af råoliepriserne på over 100 USD pr. tønde.

I sidste ende fulgte hvert land en lignende vej i håndteringen af deres finanskriser. Den valgte fremgangsmåde var en pengepolitik med fokus på kvantitative lempelser (QE).

COVID-19 og kvantitativ lempelse (QE)

Den moderne historie har givet os flere eksempler på, hvordan QE-programmer kan påvirke USD/JPY. QE-programmer fra Fed og BoJ har indført lavere renter og omfattende udlånsprogrammer for at fremme likviditeten og øge den indenlandske pengemængde. Efterfølgende bliver USD/JPY's prisbevægelse overdrevet, da store mængder kapital bliver sprøjtet ind i de japanske og amerikanske økonomier. Illustrationer af QE kan findes i begyndelsen af 2000'erne, under finanskrisen i 2008 og under pandemien med det nye coronavirus (COVID-19) i 2020.

Virkningen af QE-programmerne på USD/JPY var indlysende. Da et land injicerede store mængder kapital i sin indenlandske pengemængde, blev valutakursen stærkt overdrevet. I januar 2002, på højdepunktet af den japanske QE, steg USD/JPY til et niveau, der ikke var set siden midten af 1990'erne (med et højdepunkt på 135,160). Omvendt faldt USD/JPY i januar 2012 under QE2 i USA til et næsten hidtil uset niveau med et lavpunkt på 76,159.

Ikke desto mindre blegner volatiliteten i begge perioder i sammenligning med 2020's COVID-19 forex-panik. Fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020 blev USD/JPY handlet inden for et interval på 112,22 og 101,18.[17] Selv om prisbevægelsen konsekvent graviterede mod 2020's middelværdi, signalerede det store interval intens volatilitet. For aktive udøvere af teknisk analyse viste de kaotiske markedsforhold sig at være fordelagtige for de aktive udøvere af teknisk analyse.

Samlet set havde pengeskabelsen fra hvert lands centralbank en monumental effekt på værdiansættelsen af parret USD/JPY. Indenlandske pengepolitiske beslutninger havde stor indflydelse på handelsbalancen i hver nation og illustrerede dybden af handelspartnerskabet mellem Japan og USA.

USD/JPY: Nøglefaktorer

U.S. dollar (USD)

 • Valutaoversigt: USD er den officielle valuta i USA og dets beboede territorier. USD er en decimaliseret valuta, idet en dollar består af 100 underenheder kaldet "cents". USD fungerer som verdens reservevaluta, idet 62% af de globale valutareserver, som centralbankerne har, er denomineret i USD.
 • Valutakode: USD
 • Centralbank: Centralbank: USA's Federal Reserve
 • Historik:: Nationalbank:: Nationalbank Med Coinage Act of 1792 blev USA's første organiserede monetære system indført. Papirsedler (dollars) blev sat i omløb i midten af 1800-tallet, efter at kongressen havde oprettet det amerikanske finansministerium. Med Federal Reserve Act af 1913 blev USA's centralbank, Federal Reserve, oprettet. Med indførelsen af Bretton Woods-valutaordningen i 1944 blev dollaren verdens reservevaluta.
 • Økonomi: USA's økonomi anses for at være en "blandet" økonomi, hvor både den private industri og statslige interventioner bidrager til den samlede økonomiske produktion. USA tegner sig årligt for næsten 25 % af det globale BNP.[4]
 • Underenheder i valuta: 1 USD består af 100 cents
 • Denominationer: Sedler:: 1: Mønter: 1c, 5c, 10c, 25c, 50c, 50c, 1$, 1$, 5c, 10c, 25c, 50c, $1
 • Seksogtres lande knytter værdien af deres valuta til USD eller anvender direkte USD som national valuta.
 • Fire valutapar, herunder USD, kaldes "majors": USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF og EUR/USD.

Japanske yen (JPY)

 • Valutaoversigt: Den japanske yen er den hyppigst handlede valuta i Asien og handles med den tredjehøjeste volumen på verdensplan. Yen til en værdi af næsten 1 billion USD er i øjeblikket i omløb på verdensplan. Med denne værdi kommer yen sammen med USD på andenpladsen på verdensplan efter euroen.
 • Valutakode: JPY
 • Centralbank: Yen: Bank of Japan
 • Historik:: Yen:: Yen Yen'en blev skabt under Meiji-restaurationen i midten af det 19. århundrede. Den nye valutalov fra 1871 centraliserede og skabte et ensartet monetært system i Japan, svarende til datidens europæiske valutastrukturer. I 1882 blev Bank of Japan oprettet. Den blev den japanske centralbank og konsoliderede de 153 nationale banker i Japan. I 1949 blev yen som følge af Anden Verdenskrig knyttet til dollaren i forholdet 1:1 i henhold til det nye Bretton Woods-valuta-system. Denne vekselkurs blev opretholdt indtil 1971.[10]
 • Økonomi: Den japanske økonomi er i høj grad eksportdrevet, og derfor har regeringens praksis med periodisk devaluering af yen til fordel for eksportsektoren været fremherskende i Japan helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne. Målt i købekraftparitet (PPP) er Japan den fjerdestørste økonomi i verden.
 • Underenheder af valutaenheder: Der findes ingen underenheder af yen.
 • Benævnelser: Sedler: Mønter: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥50, ¥100, ¥500.
 • Den japanske yen er Japans nationale valuta, og ingen andre lande er udelukkende bundet til eller bruger yen direkte som national valuta.
 • Valutaparringer, der almindeligvis forbindes med yen, er EUR/JPY og JPY/AUD. Yen anses for at være en "major", når den er parret med USD (USD/JPY).

Denne artikel blev senest opdateret den 5. november 2020.

Ansvarsfraskrivelse
*

Når FXCM udfører kundernes handler, kan FXCM blive kompenseret på flere måder, som omfatter, men er ikke begrænset til: spreads, opkrævning af provisioner ved åbning og lukning af en handel og tilføjelse af et tillæg til rollover osv. Provisionsbaseret prissætning gælder for Active Trader-kontotyper.

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

Gearing: Gearing er et tveægget sværd og kan dramatisk forstærke dit overskud. Den kan også lige så dramatisk forstærke dine tab. Handel med udenlandsk valuta/CFD'er med et hvilket som helst niveau af gearing er muligvis ikke hensigtsmæssigt for alle investorer.