EUR/GBP (EURGBP)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Markedstider Søndag 21:00 - Fredag 20:55 GMT
${instrument.spread}

Sidst opdateret: ${lastUpdated}

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Hvorfor handle Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommission*
 • Lave marginkrav
 • Lave spreads

Oversigt over instrumenter

EUR/GBP er et af de mest populære valutapar, der kan handles på forexmarkedet. Både det britiske pund (GBP) og euroen (EUR) anses for at være "majors", hvilket betyder, at de hver især er blandt de otte valutaer, der handles mest i verden. Med hensyn til den gennemsnitlige daglige forexvolumen er euroen kun overgået af den amerikanske dollar (USD) med en markedsandel på 39,1 %.[15]

Populære instrumenter

Mest populære Aktier AU-aktier Forex Aktiekurve Forex-kurve Kryptovalutaer Indekser Råvarer Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Kurve

Kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekurve

Forex-kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populære

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekurve

Forex-kurve

Kryptovalutaer

Indekser

Råvarer

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24 timer i % 1År rækkevidde
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Sidst opdateret: ${lastUpdated}

EUR/GBP er et af de mest populære valutapar, der kan handles på forexmarkedet. Både det britiske pund (GBP) og euroen (EUR) anses for at være "majors", hvilket betyder, at de hver især er blandt de otte valutaer, der handles mest i verden. Med hensyn til den gennemsnitlige daglige forexvolumen er euroen kun overgået af den amerikanske dollar (USD) med en markedsandel på 39,1 %. Pundet handles i noget mindre omfang og indtager fjerdepladsen med en markedsandel på 12,9 %.

Euroen blev indført som officiel valuta i Den Europæiske Union (EU) den 1. januar 1999. Ved indførelsen blev euroen indført af 11 af EU's medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige (UK). EUR/GBP's markedsværdi er i høj grad dikteret af traditionelle finansielle kræfter. På grund af den økonomiske mangfoldighed i begge nationer er EUR og GBP ikke åbenlyst korreleret med råvaremarkederne. Dette står i direkte modsætning til råvarevalutaer som den canadiske dollar (CAD) eller New Zealand dollar (NZD), som er afhængige af prisfastsættelsen på råolie- og landbrugsmarkedet.

EUR/GBP Volatilitet

I løbet af sit medlemskab af EU har Storbritannien bevaret pundet som sin nationale valuta. Krydset mellem EUR/GBP er unikt, idet det parrer en af verdens ældste funktionelle valutaer (GBP) med en af verdens yngste (EUR). Ved euroens officielle lancering i 1999 blev vekselkursen for EUR/GBP angivet til 1,4200, eller 1,42 € = 1,00 pund.

I første omgang blev euroen opfattet som et stort skridt fremad og trak betegnelsen som verdens næste reservevaluta. I det år, der sluttede den 31. december 2000, mistede euroen imidlertid momentum, og EUR/GBP realiserede en historisk høj kurs på 1,7510. I hele euroens levetid (årene 1999-2016) har EUR/GBP handlet fra et højdepunkt på 1,7510, der blev fastsat i 2000, til et lavpunkt på 1,0219, der blev realiseret i slutningen af 2008. Dette interval svarer til et samlet udsving på 71,34 % i markedsværdien og en justering på -15,97 % i prisfastsættelsen.

Som anført ovenfor har selve karakteren af forholdet mellem Det Forenede Kongerige og EU historisk set været en udfordring. Siden starten i 1999 har EUR/GBP gennemgået flere perioder med langvarig volatilitet.

COVID-19 Pandemic

En af de mest aktive perioder fandt sted under 2020-coronavirus-pandemien. Da striden begyndte i slutningen af februar 2020, udviste EUR/GBP ekstrem følsomhed over for en COVID-19 global økonomisk lockdown uden fortilfælde, forskellige regionale karantæner og rejseforbud. Forex-sessionerne fra 9.-14. marts 2020 gav et episk handelsugeinterval på 507 pips (-4,39 %) - et af de største femdages handelsintervaller i årevis.[11] Efterfølgende styrtdykkede EUR/GBP-kurserne til en ugentlig lukning på 1,1051, et godt stykke under parrets 200-ugers simple glidende gennemsnit

Som reaktion på kaoset i marts 2020 vendte en lang række institutionelle investorer sig mod genopretningsfonde som et middel til at fremme langsigtet vækst på aktiemarkedet. I Storbritannien blev der dannet forskellige recovery fund-enheder med det formål at investere kapital i midlertidigt undervurderede værdipapirer. Fondene blev prissat i forhold til GBP og stræbte efter at opnå et afkast, der lå over gennemsnittet. Almindelige investeringsmål var konventionelle aktiebeholdninger og ikke mere eksotiske aktiver som f.eks. kryptovalutaer.

Desværre for verdens udviklede økonomier og vækstøkonomier bragte slutningen af 2020 en bølge eller "anden bølge" af tilfælde af coronavirus. Udbruddet viste sig for alvor i november 2020 og førte til et ekstremt antal tilfælde og hospitalsindlæggelser. For at bekæmpe stigningen i antallet af nye tilfælde af coronavirus begyndte de britiske sundhedsmyndigheder den 8. december 2020 at uddele en nyudviklet Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine til personer i risikogruppen.[12] De amerikanske aktiemarkedsdeltagere så positivt på vaccinen, hvilket blev indikeret af et kraftigt rally i bioteksektoren på Nasdaq. Fra den 2. december til den 8. december steg Nasdaq Biotechnology Index (NBI) faktisk med 165,25 point, hvilket svarer til en stigning på 3,6 %.

EUR/GBP: Økonomiske og politiske forhold

Primært er valutakursvolatiliteten mellem pundet og euroen dybt forankret i de økonomiske og politiske forhold mellem Storbritannien og EU. Som det er tilfældet med de fleste globale økonomiske magter, er Det Forenede Kongerige i høj grad afhængig af de importerende og eksporterende sektorer af sin økonomi. I det år, der sluttede i 2014, lå Det Forenede Kongerige på niendepladsen globalt set i eksport og på femtepladsen i import[5] Handelen med dets EU-partnere udgør størstedelen af de indtægter, der genereres i disse sektorer. EU-landene Tyskland, Nederlandene og Frankrig er tre af Storbritanniens fire største handelspartnere.

Politisk set er Storbritanniens forhold til EU komplekst. Den 23. juni 2016 stemte Det Forenede Kongerige om en folkeafstemning, der er kendt som "Brexit". Et "leave"-stem blev anerkendt som resultatet af folkeafstemningen, hvilket effektivt afsluttede Storbritanniens medlemskab af EU, som havde eksisteret siden 1973.

I kølvandet på Brexit skabte spørgsmålene omkring Storbritanniens fremtid ravage på EUR/GBP-parret. Bekymringer om Storbritanniens handelsbalance, potentielle europæiske kapitalinvesteringer og politiske forbindelser med EU's medlemslande bidrog til en massiv devaluering af pundet.

Handelsvolumenerne steg voldsomt mellem den 23. og 24. juni 2016, hvilket gav et højdepunkt på 1,3147 og et lavpunkt på 1,2030 for EUR/GBP. Dagens handelsinterval på over 10 cent var et produkt af ekstrem volatilitet. Derudover udfordrede bunden på 1,2030 det toårige lavpunkt for EUR/GBP

I slutningen af 2020, fire og et halvt år inde i overgangsprocessen, var fremtiden for Brexit fortsat usikker. Med den endelige Brexit-dag den 31. december 2020 var der fortsat spørgsmål om britisk fiskeri, tvistbilæggelse og økonomisk sameksistens.[14] Kun tiden vil vise, hvilken indvirkning Brexit vil få på pundets værdi, EUR/GBP-kursen og Storbritanniens økonomiske sundhed på lang sigt.

Du kan få mere at vide om Brexit i vores guide til overgangsfasen.

Nøglefaktorer EUR/GBP

Britiske pund sterling (GBP)

 • Valutaoversigt: Det britiske pund, også kendt som "pund sterling" eller blot som "pund", er den fjerde mest handlede valuta på forexmarkedet. Ud over at blive handlet i store mængder er pundet også den tredjestørste reservevaluta i verden efter den amerikanske dollar og euroen.
 • Centralbank: Bank of England
 • Valutakode: GBP
 • Historik:: GBP Det britiske pund er verdens ældste valuta, der stadig er i brug. De første pundmønter stammer fra slutningen af det 15. århundrede, hvor pund sterling's værdi blev beregnet ud fra et pund sølv. Det britiske pund var oprindeligt opdelt i 20 shillings, som hver bestod af 12 sølvpence. Systemet forblev i brug indtil 1971, hvor pundet gennemgik en decimaliseringsproces, som ændrede underenheden af et pund til 100 pence. Pundet var bundet til den amerikanske dollar under Anden Verdenskrig i overensstemmelse med Bretton Woods monetære system. Med opløsningen af Bretton Woods i 1971 fik pundet sin nuværende form som en "flydende valuta".
 • Økonomi: Det Forenede Kongerige er nummer 10 på verdensplan med hensyn til BNP i købekraftparitet med en samlet produktion på 2,66 billioner USD om året. Det Forenede Kongerige er også den tredjestørste økonomi i Europa efter Tyskland og Frankrig. De vigtigste produktionsindustrier, der driver produktionen, er landbrug og energiproduktion (kul, olie og naturgas). Serviceerhverv som bankvæsen, forsikring og andre forretningsserviceydelser udgør en stor del af BNP-produktionen.
 • Underenheder af valutaenheder: Et britisk pund består af 100 "pence"
 • Denominationer: Sedler: £5, £10, £20, £50; Mønter: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2, £5[9]
 • Lande og territorier, der anvender GBP: Det Forenede Kongerige, Isle of Man, Kanaløerne, Sydgeorgien, Sydsandwichøerne, British Antarctic Territory og Tristan da Cunha
 • Valutaer, der er knyttet til GBP: Gibraltar pund, Falklandsøerne pund og Saint Helena pund. Alle er separate, regionale valutaer, der er knyttet på paritet med GBP.
 • GBP/USD-parret anses for at være et "større" valutapar. Andre almindeligt handlede parringer, der omfatter pundet, er med den japanske yen (GBP/JPY), euroen (EUR/GBP), den schweiziske franc (GBP/CHF) og den australske dollar (GBP/AUD).

Euro (EUR)

 • Valutaoversigt: Euroen er den officielle valuta i Den Europæiske Union. Den har det største omløb blandt valutaerne i regionen og fungerer sammen med den amerikanske dollar og den japanske yen som en af verdens vigtigste reservevalutaer.
 • Centralbank: Den Europæiske Centralbank
 • Valutakode: EUR
 • Historik:: EUR Euroen blev indført i 1999 som den officielle valuta i euroområdet og erstattede de traditionelle valutaer i 19 lande i regionen.
 • Økonomi: Økonomien i eurozonen er den største økonomi i en overnational økonomisk blok i verden med et BNP på ca. 15 billioner euro.
 • Valutaenheder: 1 cent = 1/100 af en euro
 • Viser: Sedler: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 200 og 500 EUR; mønter: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 og 2 EUR.
 • Lande og territorier, der anvender euroen: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland, Østrig, Tyskland og Østrig. Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanet bruger også euroen i henhold til en aftale med EU. To andre lande, Kosovo og Montenegro, har indført valutaen ensidigt uden en aftale.
 • Valutaer, der er knyttet til euroen: Benin franc, Bosnien-Hercegovina mark, Bulgarien lev, Burkina Faso franc, Cameroun franc, Den Centralafrikanske Republik franc, Tchad franc, Danmark krone, Ækvatorialguinea franc, Gabon franc, Guinea-Bissau franc, Elfenbenskysten franc, Mali franc, Niger franc, Republikken Congo franc, Senegal franc og Togo franc.[10]

Sidst opdateret den 11. januar 2021.

Ansvarsfraskrivelse
*

Når FXCM udfører kundernes handler, kan FXCM blive kompenseret på flere måder, som omfatter, men er ikke begrænset til: spreads, opkrævning af provisioner ved åbning og lukning af en handel og tilføjelse af et tillæg til rollover osv. Provisionsbaseret prissætning gælder for Active Trader-kontotyper.

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

Gearing: Gearing er et tveægget sværd og kan dramatisk forstærke dit overskud. Den kan også lige så dramatisk forstærke dine tab. Handel med udenlandsk valuta/CFD'er med et hvilket som helst niveau af gearing er muligvis ikke hensigtsmæssigt for alle investorer.