Afgifter og gebyrer

Takstkort

Vi bestræber os på at være tydelige med hensyn til vores gebyrer, så du altid ved, hvilke gebyrer du skal betale, når du handel med os. Vores gebyrer er beskrevet i vores Takstkort nedenfor, men nogle af vores kunder kan dog være underlagt tilpassede satser, som ikke er beskrevet nedenfor. Kunder, der er underlagt tilpassede satser, bør henvise til ethvert Takstkort, tillæg eller meddelelse, som vi udsteder til dem, for at få oplysninger om de gældende gebyrer.

Historikal Takstkort

Offentliggørelse
1

Gælder for alle konti, der åbnes den 15. december 2021 eller senere. (Konti, der er åbnet før den 15. december 2021, vil være omfattet af disse vilkår fra den 30. december 2021).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)