Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret : 11. august 2023

Stratos Europe Limited (eller "vi", "os", "FXCM") respekterer din ret til privatlivets fred. Denne fortrolighedspolitik ("Politik") gælder for personlige oplysninger, som vi indsamler via vores websted på hjem samt andre relaterede websteder og applikationer. Denne politik gælder ikke for websteder, der drives af andre organisationer, søsterselskaber og andre tredjeparter. Politikken gælder også for personlige oplysninger, som vi indsamler, når du bruger eller interagerer med vores tjenester gennem korrespondance med os pr. telefon, elektronisk post eller på anden måde. Politikken har til formål at informere dig om den type oplysninger, vi indsamler, hvem vi deler dem med, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem sikkert, og hvilke rettigheder du har til beskyttelse af dine data.

Når vi henviser til "elektronisk post", betyder denne kommunikationsmetode enhver tekst-, stemme-, lyd- eller billedbesked, der sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil modtageren modtager den. Det omfatter metoder som e-mail og instant messaging.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores brug af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os.

Hvad laver FXCM?

FXCM er en udbyder af online valutahandel (FX), CFD-handel og relaterede tjenester. FXCM er beliggende i Republikken Cypern og har partnere og datterselskaber i de store finansielle centre i verden. For yderligere oplysninger om FXCM henvises til afsnittet "Om FXCM" på vores websted.

Hvilke personlige oplysninger indsamler FXCM og hvorfor?

De personlige oplysninger, som vi kan indsamle om dig, falder overordnet set ind under følgende kategorier:

Oplysninger, som du frivilligt giver os

Du må gerne give os dine identitets-, kontakt- og økonomiske data m.m. ved at udfylde formularer eller ved at korrespondere med os via post, telefon, e-mail eller på anden måde. Dette omfatter personlige oplysninger, som du giver, når du:

 • Ansøger om vores produkter eller tjenester
 • Opretter en konto på vores websted
 • Abonnerer på vores eller relaterede tredjepartstjenester eller -publikationer
 • Anmoder om, at der sendes markedsføring til dig
 • Deltage i en konkurrence, kampagne eller undersøgelse
 • Giv os noget feedback

Ud over ovenstående kan visse dele af vores websted bede dig om at give personlige oplysninger frivilligt (f.eks. for at abonnere på markedsføringsmeddelelser fra os og/eller for at sende forespørgsler til os). De personlige oplysninger, som du bliver bedt om at give, og grundene til, at du bliver bedt om at give dem, vil blive gjort klart for dig på det tidspunkt, hvor vi beder dig om at give dine personlige oplysninger.

Oplysninger, som vi indsamler automatisk

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle visse oplysninger fra din enhed. I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan disse oplysninger betragtes som personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Specifikt kan de oplysninger, vi indsamler automatisk, omfatte oplysninger som din IP-adresse, enhedstype, unikke identifikationsnumre for enheden, browsertype, bred geografisk placering (f.eks. land eller byniveau) og andre tekniske oplysninger.Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores websted og elektronisk post, herunder hvilke sider du har besøgt, og hvilke links du har klikket på.

Ved at indsamle disse oplysninger kan vi bedre forstå, hvilke besøgende der besøger vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websted der er af interesse for dem. Vi bruger disse oplysninger til vores interne analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores websted for vores besøgende.

Nogle af disse oplysninger kan blive indsamlet ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologi. Du kan finde detaljerede oplysninger om de cookies, vi bruger, og de formål, vi bruger dem til, i vores Cookiepolitik.

Oplysninger, som vi indhenter fra tredjepart eller offentligt tilgængelige kilder

Fra tid til anden kan vi modtage personlige oplysninger om dig fra tredjepartskilder, men kun hvor vi har kontrolleret, at disse tredjeparter enten har dit samtykke eller på anden måde har lovlig tilladelse eller er forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til os.

Vi bruger de oplysninger, vi modtager fra disse tredjeparter, til at forbedre de tjenester, vi leverer til dig, f.eks. ved at levere kurateret indhold, der er relevant for de tjenester, vi leverer til dig, eller emner, du er interesseret i.

Hvem deler FXCM mine personlige oplysninger med?

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • til vores koncernselskaber, tredjepartstjenesteudbydere og partnere, som leverer databehandlingstjenester til os (f.eks. for at støtte leveringen af, levere funktionalitet på eller hjælpe med at forbedre sikkerheden på vores websted), eller som på anden måde behandler personlige oplysninger til formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik eller meddelt dig, når vi indsamler dine personlige oplysninger.
 • til enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, regeringsorgan, domstol eller anden tredjepart part, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lov eller regulering, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder, eller (iii) for at beskytte dine vitale interesser eller andre personers interesser.
 • til en potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et eventuelt foreslået køb, fusion eller overtagelse af en del af vores virksomhed, forudsat at vi informerer køberen om, at den kun må bruge dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
 • til enhver andre person med dit samtykke til videregivelse.

Lovligt grundlag for behandling af personlige oplysninger

Vores lovlige grundlag for indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet ovenfor, afhænger af de pågældende personlige oplysninger og den specifikke kontekst, hvor vi indsamler dem.

Vi vil dog normalt kun indsamle personlige oplysninger fra dig, hvis vi har dit samtykke til at gøre det, hvis vi har brug for de personlige oplysninger for at opfylde en kontrakt med dig, eller hvis behandlingen er i vores legitime interesse og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig eller kan på anden måde have brug for personoplysningerne for at beskytte vitale interesser.

Hvis vi beder dig om at give personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller for at opfylde en kontrakt med dig, vil vi gøre dette klart på det relevante tidspunkt og oplyse dig om, hvorvidt det er obligatorisk at give dine personlige oplysninger eller ej (samt om de mulige konsekvenser, hvis du ikke giver dine personlige oplysninger).

Hvis vi indsamler og anvender dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), vil vi ligeledes på det relevante tidspunkt gøre det klart for dig, hvad disse legitime interesser er.

Hvis du har spørgsmål om eller har brug for yderligere oplysninger om det lovlige grundlag, som vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger på, bedes du kontakte os.

Formål, som vi vil bruge dine personlige oplysninger til

Til tjeneste for dig som kunde

Type af data : Identitet, kontaktoplysninger, national identifikator, sociodemografiske data, transaktionsdata, finansielle data, kontraktdata, dokumentariske data, kommunikation med dig

Formål

Indslusning af dig som ny kunde
Oprettelse af og adgang til din handelskonto
Levering af vores produkter og tjenester
Facilitering af dine udbetalinger, indbetalinger og pengeoverførsler
Svar på dine forespørgsler via chat, elektronisk post og telefon

Lovligt grundlag

( til behandling, herunder på grundlag af legitim interesse )
Udførelse af en kontrakt med dig (kunden)

Administration af vores aktiviteter og forretning

Type af data : Transaktionsdata, finansielle data, kontraktmæssige data, tekniske data, lokaliseringsdata og brugsdata

Formål

Håndtering af vores risikoeksponering og finansielle stilling
Stresstest af vores systemer og kontroller
Gennemgang og forbedring af vores processer
Udførelse af revisioner
For at indsamle og inddrive penge, som er skyldig os
Teste nye produkter og tjenester
Etablere relationer med andre virksomheder, der leverer tjenester til dig og hjælper dem med at administrere deres drift og forretning, til de formål, der er inkluderet her

Lovligt grundlag

( til behandling, herunder på grundlag af legitim interesse )
Fuldbyrdelse af en kontrakt med dig (kunden)
Lovlig forpligtelse
Legitimeret interesse
- Overholdelse af regler og vejledning fra tilsynsmyndigheder
- Være effektiv i den måde, vi driver vores forretning på
- At være innovativ og udvikle nye produkter, der er skræddersyet til vores kunders behov

Risikostyring, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, imødegåelse af lovkrav og juridiske krav

Datatyper : Transaktionsdata, finansielle data, identitetsdata

Formål

At opdage, efterforske, indberette og søge at forebygge økonomisk kriminalitet
At styre risici for os og vores kunder
For at overholde gældende love og regler
At reagere på klager og søge at løse dem
Vurdere din profil før og under vores forhold til dig
Oplysning af oplysninger til tilsynsmyndigheder, hvis det er nødvendigt til undersøgelsesformål

Lovligt grundlag

( til behandling, herunder på grundlag af legitim interesse )
Offentlig interesse, der er fastsat i lovgivningen
Lovlig forpligtelse
Legitimeret interesse
- Overholdelse af regler og vejledning fra tilsynsmyndigheder
- For at forebygge svig, hvidvaskning af penge, økonomisk kriminalitet og beskytte offentlighedens interesser

Marketing

Datatyper : Kontakt, samtykke, lokaliseringsdata, tekniske data, adfærdsdata, kommunikationsdata

Formål

Udvikle og gennemføre markedsføringsaktiviteter
Afgive råd eller vejledning om vores produkter og tjenester

Lovgrundlag

( til behandling, herunder på grundlag af legitim interesse )
Samtykke
Legitimeret interesse
- At lære og forstå, hvad vores kunders behov er
- At være innovativ og udvikle nye produkter
- At udforske nye markedssegmenter og udvikle produkter af deres interesse

Hvordan opbevarer FXCM mine personlige oplysninger sikkert?

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, vi bruger, er designet til at give et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til risikoen ved behandlingen af dine personlige oplysninger.Vi gør især følgende:

 • Opbevare personlige oplysninger i sikre faciliteter og, hvor oplysningerne opbevares elektronisk, på sikre servere.
 • Bruger krypterede transmissionsforbindelser, når vi kan.
 • Anvender andre sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. firewalls, autentificeringssystemer (f.eks. adgangskoder) og adgangskontrolmekanismer til at kontrollere uautoriseret adgang til systemer og data.
 • Jævnligt gennemgå vores praksis for indsamling, opbevaring og behandling af oplysninger, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte os mod uautoriseret adgang til systemer.
 • Begrænse adgangen til personlige oplysninger til vores medarbejdere, kontrahenter og agenter, som har brug for at kende disse oplysninger for at behandle dem for os, og som er underlagt strenge kontraktlige fortrolighedsforpligtelser. FXCM kan disciplinere eller afskedige personer, der i ond hensigt skaffer sig oplysninger uden at have ret til adgang til dem.

Nogle af de cookies, som FXCM sætter, når du besøger et af vores websteder, er afgørende for webstedets funktionalitet. Uden disse cookies ville du ikke kunne chatte online, udfylde en handelsansøgning eller indbetale penge. Ydelsescookies er en anden type cookies, som FXCM bruger for at give dig en bedre brugeroplevelse og for at forbedre den måde, hvorpå indholdet på vores websted præsenteres. Markedsføringscookies sættes også normalt af tredjeparts reklamenetværk for at sikre, at vi giver dig målrettede reklamer, der er mere relevante for dig og dine interesser. Hvis du ikke ønsker at modtage ikke-obligatoriske cookies, kan du administrere dine præferencer her.

Internationale dataoverførsler

På visse betingelser kan vi overføre dine personlige oplysninger til en tredjepart i lande uden for EØS med henblik på yderligere behandling i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i denne privatlivspolitik. Under disse omstændigheder vil vi, som krævet af gældende lovgivning, sikre, at dine rettigheder til privatlivets fred er tilstrækkeligt beskyttet ved hjælp af passende tekniske, organisatoriske, kontraktmæssige eller andre lovlige midler. Disse omfatter indgåelse af aftaler om dataoverførsel for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber, som kræver, at alle koncernselskaber beskytter personoplysninger, som de behandler fra EØS, i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Vi har implementeret lignende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores tredjepartstjenesteudbydere og partnere, og yderligere oplysninger kan gives på anmodning.

Datalagring

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe som det er nødvendigt for at udføre de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik (medmindre længere opbevaring er påkrævet ved lov). Vi vil dog ikke opbevare nogen af dine personlige oplysninger ud over denne periode, og opbevaringen af dine personlige oplysninger vil være genstand for periodisk revision. Vi kan opbevare en anonymiseret form af dine personlige oplysninger, som ikke længere vil henvise til dig uden tidsbegrænsning, i det omfang vi har en legitim og lovlig interesse i at gøre dette.

Automatiseret beslutningstagning

I nogle tilfælde kan vores brug af dine personlige oplysninger resultere i, at der træffes automatiserede beslutninger (herunder profilering), som juridisk set påvirker dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt.

Automatiserede afgørelser betyder, at en afgørelse vedrørende dig træffes automatisk på grundlag af en computerbestemmelse (ved hjælp af softwarealgoritmer) uden vores menneskelige kontrol.

Vi træffer automatiserede beslutninger ved åbning af en konto, hvor vi kontrollerer, at de tilbudte produkter eller tjenester er passende for dig på grundlag af de oplysninger, du giver os. Vi kan f.eks. bruge oplysninger om din økonomiske situation eller sociodemografiske oplysninger til at vurdere, om du er egnet og forstår den risiko, der er forbundet med handel med vores produkter.

Når vi træffer en automatiseret afgørelse om dig, har du ret til at anfægte afgørelsen, til at give udtryk for dit synspunkt og til at kræve en menneskelig gennemgang af afgørelsen. Du kan udøve denne ret ved at kontakte os på dataprotection@fxcm.com. Bemærk venligst, at du kan blive bedt om at bevise din identitet, for at vi kan betjene dig.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Med forbehold af visse betingelser giver databeskyttelseslovgivningen enkeltpersoner rettigheder, herunder retten til: adgang, berigtigelse, tilbagekaldelse af samtykke, sletning, begrænsning, transport og indsigelse mod behandlingen af deres personlige oplysninger. Enkeltpersoner har også ret til at indgive en klage til den relevante informationsbeskyttelsesmyndighed, hvis de mener, at deres personlige oplysninger ikke behandles i overensstemmelse med loven. Yderligere oplysninger om dine rettigheder er anført nedenfor:

 • Ret til at få en kopi af dine personlige oplysninger. Du har ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, som vi har om dig.
 • Ret til berigtigelse. Du kan anmode om, at vi berigtiger eventuelle unøjagtige og/eller supplerer eventuelle ufuldstændige personoplysninger. Vi vil derefter rette vores optegnelser og underrette enhver tredjepart, som sådanne personlige oplysninger kan være blevet videregivet til som beskrevet ovenfor.
 • Ret til dataportabilitet. Du kan anmode om en kopi af alle de personlige oplysninger, du har givet os, hvorefter vi vil overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig efter dit valg.
 • Ret til at fravælge markedsføringskommunikation. Du kan udøve denne ret ved at klikke på linket "afmeld" eller "opt-out" i de markedsføringsmails, vi sender dig.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger tilbage. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandling baseret på dit tidligere samtykke. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke drage fordel af visse servicefunktioner, for hvilke behandlingen af dine personlige oplysninger er afgørende.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling. Du kan anmode om, at vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger. Bemærk venligst, at du muligvis ikke vil kunne drage fordel af visse servicefunktioner, for hvilke behandlingen af dine personlige oplysninger er afgørende.
 • Ret til sletning. Du kan anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger, og vi vil efterkomme denne anmodning, medmindre der er en lovlig grund til ikke at gøre det.
 • Din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Vi foreslår, at du kontakter os om eventuelle spørgsmål, eller hvis du har en klage i forbindelse med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du har dog ret til at kontakte den relevante tilsynsmyndighed direkte. Du kan kontakte kommissæren for beskyttelse af personoplysninger i Cypern ved at besøge kommissærens websted for at få vejledning. Alternativt kan du kontakte myndighederne i det land, hvor du er bosiddende. Du kan finde yderligere oplysninger her.

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os på dataprotection@fxcm.com. Bemærk venligst, at du muligvis skal bevise din identitet, for at vi kan betjene dig. Vi besvarer alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden som reaktion på ændringer i den juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer vores politik, vil vi træffe passende foranstaltninger til at informere dig, i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager.

Du kan se, hvornår denne politik sidst er blevet opdateret ved at kontrollere datoen for "sidst opdateret", der vises øverst i denne politik.

Sådan kontakter du os

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende dine data eller denne fortrolighedspolitik er velkomne og skal sendes skriftligt til os på følgende adresse:
DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cypern eller e-mail dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited er den dataansvarlige for dine personlige oplysninger.