Ansvarsfraskrivelse
*

Gælder for alle konti, der åbnes den 16. november 2022 eller senere. (Konti, der er åbnet før den 16. november 2022, er omfattet af disse forretningsbetingelser fra den 13. august 2021, indtil de nye betingelser træder i kraft den 16. december 2022.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}