Loven om overholdelse af skattelovgivningen for udenlandske konti (FATCA)

Hvad er FATCA

FATCA står for Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Den blev indført i oktober 2009 og underskrevet som lov i marts 2010 som en del af Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act (lov om incitamenter til at genoprette beskæftigelsen).

FATCA har til formål at forhindre skatteunddragelse af amerikanske borgere eller personer med bopæl i USA, der har udenlandske konti eller offshore-investeringer. I henhold til de nye FATCA-regler skal udenlandske finansielle institutioner (FFI'er) identificere amerikanske kontohavere samt enheder under amerikansk kontrol (dvs. amerikanske personer, der har en væsentlig ejerandel i enheden) og give IRS oplysninger om deres aktiver, indkomstbetalinger og handelsstrømme i løbet af skatteåret. FATCA-reglerne træder generelt i kraft den 1. juli 2014 eller omkring den 1. juli 2014.

Hvordan påvirker FATCA FXCM og dets kunder?

For at være FATCA-kompatibel skal FXCM registrere sine egne FFI'er hos IRS. Derudover kræver FATCA-reglerne, at FXCM skal gennemgå eksisterende onboarding- og tilbageholdelsesprocesser og forbedre dem for at overholde reglerne.

Som en del af en forbedret onboarding-proces for kunder kan der blive anmodet om yderligere dokumentation for kunder, der har konti hos FXCM. For eksempel kan FXCM være nødt til at indhente skatteformularer (dvs. dokumenter i W9/W8-serien) efter den 1. juli 2014 fra både nye og eksisterende kontohavere for at identificere kundens skatteklassifikation.

I hvilke tilfælde skal jeg indsende en formular W-9/W8-BEN/W8-BEN-E til FXCM?

For at kunne afgøre, om skatteopkrævning er relevant, skal FXCM bekræfte kontohavernes bopæl. Hvis en konto f.eks. indehaves af en ikke amerikansk statsborger eller en ikke amerikansk registreret forretningsenhed, kan FXCM kræve en attest for udenlandsk status, såsom formular W8-BEN eller W8-BEN-E for kontoen. På samme måde kan kontohaveren, hvis en konto indehaves af en amerikansk statsborger, en amerikansk bosiddende udlænding eller en amerikansk forretningsenhed, blive bedt om at bekræfte sin skattemæssige status ved at udfylde en formular W-9.

Hvordan ved jeg, hvilken formular jeg skal udfylde?

Amerikanske statsborgere eller virksomheder kan udfylde en W-9-formular.Instruktioner for ikke-amerikanske borgere eller selskaber kan findes i detaljer her, og er generelt beskrevet nedenfor for nemheds skyld:

  • W-8BEN - ikke-amerikansk person (medmindre personen falder ind under nedenstående klassifikation)
  • W-8BEN-E - ikke-amerikansk enhed (medmindre enhed falder ind under nedenstående klassifikation)
  • W-8ECI - ikke-amerikansk person med påstand om, at indkomsten er effektivt forbundet med udøvelsen af en handel eller virksomhed i USA
  • W-8IMY - ikke-amerikansk mellemmand, ikke-amerikansk gennemstrømningsenhed eller ikke-amerikansk trust
  • W-8EXP - ikke-amerikanske regeringer, internationale organisationer, udstedende centralbanker uden for USA, skattefritagede organisationer uden for USA, private fonde uden for USA eller regeringer i amerikanske besiddelser

Ovenstående oversigt er ikke beregnet til at være udtømmende og garanteres ikke af FXCM med hensyn til dens fuldstændighed eller nøjagtighed. For at få hjælp til at vælge og udfylde den skatteformular, der gælder for dig, bedes du kontakte en kvalificeret skatteekspert.

Vil FXCM tilbageholde skat på min konto?

I henhold til de nye FATCA-regler omfatter betalinger, der skal tilbageholdes, ikke betalinger i udenlandsk valuta. Selv om gevinster på valutakontrakter generelt indberettes til IRS som bruttoindtægter, synes FATCA-reglerne at gælde for indtægter fra salg eller afhændelse af ejendom, der kan producere renter eller udbytte fra kilder i USA. Det skal bemærkes, at dette kan ændres, hvis FATCA-reglerne ændres eller revideres. Kontakt venligst en kvalificeret skatteekspert for yderligere hjælp.

Hvad er en mellemstatslig aftale eller IGA?

En mellemstatslig aftale (IGA) er en bilateral aftale mellem den amerikanske regering og et lands skattemyndighed, som gør det lettere at overholde FATCA. Mere end 50 lande er i øjeblikket i gang med at forhandle om en IGA.

  • I lande med en model 1 IGA vil FFI'er overholde den lokale lovgivning og rapportere til deres lokale skattemyndighed; til gengæld vil den lokale skattemyndighed udveksle oplysninger med IRS.
  • I lande med en model 2 IGA skal FFI'erne overholde den lokale lovgivning for at indgå aftaler med og rapportere direkte til IRS.

Hvad er tidslinjen for FATCA?

FXCM analyserer nøje de endelige bestemmelser og IGA'er. De nuværende tidslinjer indikerer global overholdelse den eller omkring den 1. juli 2014. FXCM vil opdatere de kunder, der er berørt af FATCA, når detaljerne er endeligt fastlagt.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om FATCA?

IRS' websted tilbyder yderligere oplysninger om overholdelse af FATCA. Du kan også henvise til Det amerikanske finansministeriums websted for at få yderligere oplysninger om IGA'er.

Ansvarsfraskrivelse

Referencer: Disse oplysninger er kun til referenceformål, og tillid til oplysningerne heri er ikke et alternativ til juridisk rådgivning fra en advokat eller anden professionel juridisk tjenesteyder. Specifikke spørgsmål bør henvises til en ekstern advokat. FXCM påtager sig intet ansvar for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser; garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i dette materiale. FXCM påtager sig intet ansvar for tab, skader, herunder uden begrænsning til tab af fortjeneste, som direkte eller indirekte kan opstå som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette materiale.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}