Ofte stillede spørgsmål om CRS

Hvad er CRS?

CRS står for Common Reporting Standard. Det er et nyt krav om indsamling og indberetning af oplysninger for finansielle institutioner i de deltagende lande, som skal bidrage til at bekæmpe skatteunddragelse og beskytte skattesystemernes integritet

Hvilke lande deltager i CRS?

Du kan finde den fulde liste over lande, der deltager i CRS her.

Hvem skal indberettes?

CRS søger at fastslå kundernes skattemæssige bopæl. I henhold til CRS skal finansielle institutioner identificere kunder, der ser ud til at være skattemæssigt hjemmehørende uden for det land, hvor de har deres konti og produkter, og indberette visse oplysninger til vores lokale skattemyndighed. De kan derefter dele disse oplysninger med den skattemyndighed, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende.

Hvorfor spørger FXCM dig om din(e) jurisdiktion(er) med skattemæssigt opholdssted?

I henhold til CRS kræver skattemyndighederne, at finansielle institutioner som FXCM indsamler og indberetter visse oplysninger vedrørende deres kunders skattemæssige status.

Hvis du åbner en ny handelskonto, handler med nye finansielle produkter eller ændrer dine forhold på en eller anden måde, kan vi bede dig om at attestere en række oplysninger om dig selv. Denne proces kaldes "selvcertificering", og vi er forpligtet til at indsamle disse oplysninger i henhold til CRS.

Hvilke oplysninger FXCM kan bede dig om at give

I overensstemmelse med CRS-kravene kan FXCM bede dig om dine: (ikke-eksklusiv liste)

  • Navn
  • Fødested (for enkeltpersoner og kontrollerende personer)
  • Fødselsdato (for enkeltpersoner og kontrollerende personer)
  • Land(e) med skattemæssigt hjemsted
  • Skatteyderidentifikationsnummer(r)
  • Registreringssted/selskab (for enheder)
  • Enhedstype (for enheder)

Hvad er TIN?

Skatteyderidentifikationsnummer Dit skatteyderidentifikationsnummer (TIN) er en unik kombination af bogstaver og/eller tal, som er tildelt dig/din enhed. Nogle lande udsteder ikke et TIN, men kan være afhængige af andre udstedte numre, f.eks. socialsikringsnumre/nationale forsikringsnumre eller virksomhedsregistreringsnumre for enheder. Du skal muligvis oplyse disse, hvis du bliver bedt om det. OECD har offentliggjort en liste over de acceptable formater for skatteyderidentifikationsnumre (TIN) og deres alternativer, som findes her.

Hvordan defineres skattemæssigt hjemsted?

Dette afhænger af, hvor du bor og dine omstændigheder. Kontakt venligst en professionel skatterådgiver eller tjek OECD's hjemmeside for at få flere oplysninger om, hvordan du bestemmer dit skattemæssige opholdssted, da FXCM ikke kan yde skatterådgivning.

Den information, jeg er blevet bedt om på formularerne, svarer til den information, jeg er blevet bedt om under FATCA. Hvorfor er det anderledes?

Selv om du allerede har givet oplysninger i henhold til den amerikanske regerings Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), skal du muligvis stadig give yderligere oplysninger til CRS, da der er tale om forskellige regler med forskellige krav.

FATCA er amerikansk lov og kræver, at finansielle institutioner identificerer amerikanske personer og rapporterer i overensstemmelse med lokale FATCA-regler baseret på statsborgerskab. CRS kræver, at finansielle institutioner identificerer alle vores kunders skattemæssige bopæl og i de fleste tilfælde indberetter oplysninger om kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende uden for det land/jurisdiktion, hvor de har deres konti.

Jeg bor i det samme land/jurisdiktion som jeg betaler skat, så hvorfor skal jeg give FXCM disse oplysninger?

I henhold til CRS er FXCM lovmæssigt forpligtet til at fastslå alle vores kunders skattemæssige bopælsstatus, selv om du er skattemæssigt bosiddende i det samme land/jurisdiktion som der, hvor du har din konto.

Hvor ofte skal jeg give disse oplysninger?

Når FXCM har en gyldig selvcertificering i filen, vil du kun blive bedt om at udfylde en ny, når du opdaterer visse oplysninger på din konto, eller når vi mener, at din indberetningspligtige status kan have ændret sig.

Jeg har givet FXCM mine oplysninger. Hvorfor beder FXCM mig om dokumentation?

FXCM er forpligtet af loven til at verificere de oplysninger, du har givet som en del af din selvcertificering. Vi kan bede dig om dokumentation for dit skattemæssige opholdssted, som du har angivet i din selvcertificering.

Vil FXCM respektere mit databeskyttelse?

FXCM respekterer hver enkelt persons ret til privatlivets fred. Vi værdsætter vores forhold til dig, og vi sætter en ære i at opretholde loyalitet og respekt med hver enkelt kunde; alle personlige oplysninger, der indsamles af FXCM, er beskyttet under strenge sikkerhedsforanstaltninger. Vi vil kun videregive dine oplysninger til de relevante skattemyndigheder, hvis vi er lovmæssigt forpligtet til det.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger og rådgivning?

For yderligere oplysninger om dit skattemæssige opholdssted, se venligst regler om skattemæssigt hjemsted som er blevet offentliggjort af de enkelte nationale skattemyndigheder. Du kan også få mere at vide på OECDs portal for automatisk udveksling af oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Referencer: Disse oplysninger er kun til referenceformål, og tillid til oplysningerne heri er ikke et alternativ til juridisk rådgivning fra en advokat eller anden professionel juridisk tjenesteyder. Specifikke spørgsmål bør henvises til en ekstern advokat. FXCM påtager sig intet ansvar for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser; garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i dette materiale. FXCM påtager sig intet ansvar for tab, skader, herunder uden begrænsning til tab af fortjeneste, som direkte eller indirekte kan opstå som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette materiale.