USOIL støttet som markederne fordøjer vækst & frygt for udbud

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOil Analyse

Den Internationale Valutafond (IMF) sænkede i går sine vækstprognoser og forventer nu et globalt BNP på 3,2 % i 2022 fra 3,6 % i prognosen fra april. Den amerikanske økonomi forventes nu at vokse med 2,3 % i år og Kinas BNP med 3,3 % fra henholdsvis 3,7 % og 4,4 % i de tidligere skøn. [1]

Dette forværrede frygten for en global økonomisk afmatning og især i verdens to største økonomier og forbrugere af olie, da Fed i vid udstrækning forventes at levere endnu en overdimensioneret renteforhøjelse i dag, hvilket kan gøre en blød landing svær at opnå.

Oliemarkedet er imidlertid stramt og underudbudt, hvilket støtter oliepriserne, hvilket blev fremhævet af tirsdagens ugentlige rapport fra American Petroleum Institute (API), der viste en stor nedgang i råolielagrene (fald på ca. 4 mio. tønder).

I mellemtiden vil USA frigive yderligere 20 mio. tønder fra den strategiske oliereserve (SPR) som led i den plan, der blev annonceret i foråret, og som allerede har ført til salg af mere end 125 mio. tønder.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

USOil er på vej mod afslutningen af sin anden tabsgivende måned i træk, da udsigterne til en økonomisk afmatning i forbindelse med aggressive pengepolitiske stramninger fra de fleste større centralbanker skaber frygt for en aftagende efterspørgsel.

Den igangværende uge startede på forkant, men det lykkedes ikke at fastholde gevinsterne i går, da stemningen på markedet blev dårligere på grund af IMF's nedjusteringer, mens den i dag finder støtte forud for Fed.

Dens håb om at genvinde 100,00-mærket er fortsat levende, og dette kunne potentielt give næring til en bevægelse til EMA200 (103,50), men vi er forsigtige med en større genopretning på nuværende tidspunkt, da opadgående kurs ser uvenlig ud fra et teknisk perspektiv.

Efter en tre ugers negativ bøf og så længe USOil holder sig et godt stykke under EMA200, er den kortsigtede bias på nedadgående retning. Som sådan er der risiko for nye månedlige lavpunkter (90,54), men et større fald mod og under 86,53 ville kræve en katalysator.

Forsigtighed er nødvendig, da råvaren forsøger at danne en bund fra den seneste nedtur, men vækstfrygt holder den i en usikker position, mens dagens Fed-beslutning kan påvirke dens bane.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 27 jul 2022 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.