USOIL i farlig tilstand, da markederne overvåger data & Covid-nyheder fra Kina

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL-analyse

Oliepriserne steg igen i sidste uge, hovedsagelig på grund af optimisme omkring en opbremsning i tempoet i Feds renteforhøjelser og en lempelse af de strenge Covid-19-regler i Kina. Store byer som Beijing har droppet nogle pandemikrav, da verdens næststørste olieforbruger opbløder sin nul-Covid-strategi, men infektionerne er fortsat høje.

De økonomiske konsekvenser af pandemiproblemerne har været tydelige i de seneste offentliggørelser fra Kina, og dagens handelstal var skuffende. Eksport og import i USD faldt begge igen i november, med de kraftigste fald siden begyndelsen af 2020.

I mellemtiden peger de seneste data fra USA, såsom BNP, jobrapporten og mandagens tjenesteydelsesaktivitet og fabriksordrer på en robust økonomi. Dette har igen opstrammet forventningerne omkring Feds renteforhøjelseskurs, hvilket hjælper USDOLLAR og sender USOil lavere i denne uge.

Fredag var EU blevet enig om et prisloft på 60 USD for russisk søolie [1], mens OPEC+ på udbudssiden valgte at fravælge dybere produktionsnedskæringer. Gruppen fastholdt sin beslutning fra oktober om at reducere produktionen med hele 2 mio. tønder pr. dag. [2]

USOil sætter nye 2022-lavpunkter og er nu i risiko for at bryde under 200Weeks EMA (ved 72,00-50), selv om vi fortsat er forsigtige med vedvarende svaghed under dette niveau. Under alle omstændigheder ville et sådant brud bringe 62.41-61.72 i søgelyset.

Det relative styrkeindeks (RSI) peger på oversolgte forhold, hvilket kan begrænse faldet og give USOil en chance for at reagere højere. Et opsving over 200EMA (midt-82,00), der ville sætte nedadgående bias på pause, ville dog kræve en stærk katalysator.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 07 dec 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7468

2

Hentet 03 okt 2023 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7060.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.