USDOLLAR stiger ved åbningen, men presset er fortsat nedadgående

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Kilde: www.tradingview.com

Det øverste lysestagerdiagram viser FXCM's USDOLLAR-kurv. Den 10-årige reelle rente candlestick chart er i midten, og den nederste indikator viser korrelationskoefficienten (cc) mellem de to.

USDOLLAR gappede ved åbningen, da Covid-nulprotesterne fra Kina tyngede stemningen. Der er risiko for optrapning og nedkæmpelse. Det bredere markedsmønster tyder dog stadig på en svagere dollar

Den grønne trendlinje viser opskrivningen af USDOLLAR i takt med, at den reelle rente steg. Denne tendens bevægede sig derefter ind i en sidelæns fordeling (rødt rektangel). Endelig er det nuværende ben defineret af den røde trendlinje nedad, hvilket tyder på en afmærkningsfase for den grønne dollar.

Det er interessant, at den reelle rente er faldet under sit 30 ugers eksponentielle glidende gennemsnit (blå ellipse). Desuden er EMA'en vendt nedad, hvilket tyder på, at den reale rente er gået ind i en moderationsfase.

Cc ligger på en stærk 86 %. Dvs. at hvis realrenten fortsat holder sig under sit EMA, vil USDOLLAR-kurven sandsynligvis forblive afdæmpet

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}