US30 mangler en afgørende primær trend, men den udvidende formation fortsætter

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

Det ugentlige US30-diagram har en interessant form. Siden maj har indekset vist et udvidende mønster, der er defineret af en højere top efterfulgt af et lavere lavpunkt

Markedet bevæger sig sidelæns med voksende volatilitet og prissvingninger. Dvs. selv om de enkelte udsving har en rimelig amplitude, mangler US30 en trend som defineret ved toppe og lavpunkter.

I den forbindelse overvejer vi to mulige scenarier ud af et utal af muligheder

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

De sorte stiplede linjer viser et højere lavpunkt efterfulgt af et højere toppunkt. Denne prisaktion vil være bullish og resultere i en opadgående tendens for US30

De røde stiplede linjer viser en lavere top efterfulgt af et lavere lavpunkt. Denne prisbevægelse vil være bearish og resultere i en nedadgående tendens for US30.

Den manglende tendens vil få deltagerne til at diskutere, om der er nået en bund eller ej. Der er behov for mere kursbevægelse for at drage en konklusion med nogen selvtillid.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.