Den amerikanske forbrugerprisinflation steg til det højeste niveau i 40 år

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Amerikansk forbrugerprisinflation

Forbrugerprisindekset (CPI) steg med 7,5 % på årsbasis i januar, fra 7 % i december, hvilket er den største stigning på 12 måneder siden den periode, der sluttede i februar 1982.

Kerne-PPI (ekskl. fødevarer og energi) steg med 6,0 % på årsbasis, sammenlignet med 5,5 % tidligere, hvilket er den højeste stigning siden den periode, der sluttede i august 1982.[1]

Den vedvarende høje inflation er den vigtigste drivkraft bag Federal Reserves nylige høgevending. Den amerikanske centralbank skal afslutte sit program for opkøb af aktiver i begyndelsen af marts og har peget på en renteforhøjelse i samme måned og flere forhøjelser i fremtiden.

Dagens data støtter Feds stramningskurs og kan lægge pres på en større renteforhøjelse på 50 basispoint, hvilket er blevet et centralt tema i den offentlige diskurs på det seneste. Vi skal dog bemærke, at Feds foretrukne mål for inflationen er Core Personal Consumption Expenditures (PCE).

Den amerikanske dollar steg umiddelbart efter offentliggørelsen, mens aktiemarkederne er negativt påvirket. Teknologisektoren er særlig sårbar over for miljøer med høj inflation/høj rente, og NAS100 har tabt næsten 10 % i januar og taber i skrivende stund ca. 1,5 % i dag.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 27 feb 2024 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.