UKOil’s ugentlige/H4-diagrammer understøttet af geopolitiske spændinger

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)

Olien er bundet af de russisk-ukrainske spændinger. UKOil, FXCM's Brent CFD, steg til det højeste niveau i syv år og nåede næsten op på 90 $ pr. tønde. Andre forværrende problemer er det stramme udbud og geopolitiske spændinger i Mellemøsten mellem den saudi-ledede koalition og de iransk-støttede Houthier. Det ugentlige diagram nedenfor (til venstre) viser UKOil i sin bullish zone mellem de øverste røde og blå bånd. Begge røde Bollinger-bånd bevæger sig opad, hvilket tyder på en opadgående tendens. UKOil H4-diagrammet til højre viser også bullishness. Dens trendfølgende indikatorer har krydset positivt (sort ellipse), og dens momentumoscillator (stochastic) har bevæget sig over 80. Hvis de trendfølgende indikatorer fortsætter med vinkel og adskillelse, og stochastic forbliver hævet over 80, vil et underliggende bullish momentum blive indikeret.


Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}