Risikomarkederne mener, at Fed tager fejl


Kilde: www.tradingview.com

Sidste uges dot plots tyder på, at renterne vil stige, idet terminalrenten justeres opad fra 4,6 % til 5,10 %. Fed-formandens tone under mediekonferencen var høgeagtig. Risikomarkederne var mindre imponerede. De solgte kraftigt ud i resten af ugen. Markedet mener, at Fed-politikken er for aggressiv

I stagflationsperioder er det PPI, der fører CPI. I 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne, midt under den første og anden oliekrise, førte toppen af PPI (blå stiplede lodrette linjer) til det næsten øjeblikkelige fald i kerne-PPI (røde pile)

I den nuværende cyklus nåede PPI sit højdepunkt i marts (grøn stiplet lodret linje), og kerne-PPI toppede kort efter. I betragtning af PPI's ledende karakter vil det sandsynligvis udøve yderligere indflydelse på kerne-PPI (grøn pil). Der er en forsinkelse i transmissionsmekanismen af de forhøjede renter. Dette øger risikoen for, at den fortsatte forhøjelse af renten vil påvirke aktiviteten negativt og kaste økonomien ud i en hårdere recession end nødvendigt. Markedernes umiddelbare reaktion tyder på, at centralbanken går for langt

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater