NFLX slår på vækst i antallet af abonnenter

  • NFLX.us
    (${instrument.percentChange}%)

NFLX-resultaterne viste, at væksten i antallet af abonnenter var bedre end forventet, nemlig 7,66 mio. Det var næsten 70 % mere end forventningerne på 4,5 mio. Wall Street havde en prognose på 4,6 mio.

Indtægterne steg med 1,8% til 7,85 mia. dollar, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Selskabets driftsindtægter var 550 mio. dollars, 66% bedre end det forventede tal. Den frie pengestrøm var 1,6 mia. dollar, hvilket var højere end forventet 1 mia. dollar. Selskabet forventer "mindst" 3 mia. dollars i frit cashflow i 2023.

COO Greg Peters vil erstatte Co-CEO Reed Hastings, og Hastings vil flytte til executive chair.

Selskabet er "tilfreds med [dets] fremskridt" med hensyn til det nyligt introducerede ad-støttede abonnementsniveau og forventer en bred udrulning af "betalt deling" senere i kvartalet.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Selskabet har fortsat som målsætning at opnå tocifret vækst i omsætningen, voksende driftsmargener og generere positiv cashflow.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse
*

Når FXCM udfører kundernes handler, kan FXCM blive kompenseret på flere måder, som omfatter, men er ikke begrænset til: spreads, opkrævning af provisioner ved åbning og lukning af en handel og tilføjelse af et tillæg til rollover osv. Provisionsbaseret prissætning gælder for Active Trader-kontotyper.

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.