NAS100 Downbeat forud for Fed og Big Tech Earnings

  • FAANG
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100-analyse

Det er en datatung uge, hvor markederne venter på pengepolitiske beslutninger fra tre store centralbanker, med den amerikanske Fed som startskuddet onsdag. Markederne forventer endnu en moderation i tempoet i stramningerne, idet CME's FedWatch Tool forventer en lille renteforhøjelse på 25 basispoint. [1]

De politiske beslutningstagere afstod fra noget meningsfuldt skub mod denne markedsprisfastsættelse, mens nogle af dem omfavnede den. Fed har imidlertid fastholdt sin høgeagtige holdning og kan signalere flere skridt forude, da december Summary of Economic Projections antyder en medianterminalrente på 5,1 %. [2]

Investorerne venter også spændt på en række indtjeningsrapporter fra teknologiske sværvægtere, primært Meta Platforms, Apple, Amazon.com og Alphabet, som sammen med Netflix ofte omtales som FAANG-gruppen. Resultatet af deres annoncesegmenter og cloud-forretning vil være nogle af de centrale punkter.

Den bredere stemning er ikke god i dag på trods af optimistiske data fra Kina og opjusterede vækstprognoser fra Den Internationale Valutafond, da investorerne virker forsigtige forud for de kommende nøglebegivenheder, der kan anspore volatiliteten og bestemme NAS100's bane.

Det teknologitunge indeks er nu sårbart over for EMA200, men det bredere 11.500-11.300-område udgør en stærk støttebase, der kan dæmme op for yderligere pres. Daglige lukninger under det ville sætte det opadgående momentum på pause og skabe mulighed for bevægelser under 11.000, men dette ville kræve en overraskelse fra Fed.

NAS100 startede imidlertid ugen med tre måneders højder (12.253) og går mod en indbringende måned. Over EMA200 er risikoen klart på opadgående, og tyrene har mulighed for at sætte højere højder, men 12.883 ser foreløbig fjernt ud.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Hentet 05 dec 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.