Det er for tidligt at sige, men den seneste prisudvikling kan være en bekymring for Bitcoin-tyrene

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Kilde: www.tradinfview.com

Bitcoin's prisadfærd for denne uge overrasker os. Fra 19. september-02. oktober bevægede FXCM's USDOLLAR kurv (øverste diagram) sig opad på absolut basis. Bitcoin (midterste diagram) forblev stabil og fastholdt sit prisniveau i denne periode. Sammenlignet hermed faldt NAS100, da kapital roterede ud af vækstindekset til sikrere havnesteder.

Interessant nok har det seneste fald i den grønne dollar (blå lodret) gavnet NAS100 mere end kryptovalutaen. I betragtning af BTCUSD's nylige modstandsdygtighed ville vi have forventet, at den ville have haft et mere robust svar på dollarens bevægelse. I stedet er NAS100 steget med 5,6 % sammenlignet med Bitcoin's 4,6 %, hvilket viser dens relative styrke.

Teknologiindekset mærker i højere grad fordelen, måske på grund af den iboende cash flow-dynamik i dets tæller - en klar mangel for krypto'er. Dvs. at en vending i pengepolitikken måske ikke er nok for kryptoindustrien. Det virker som om markedet ønsker noget mere konkret i form af intrinsisk værdi at diskontere.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}