Inflationen fortsætter trods Fed-renteforhøjelser

Gårsdagens forbrugerprisindeks overraskede i opadgående retning. Det samlede forbrugerprisindeks kom ind på 8,2 % y/y mod en forventning på 8,1 % y/y. Kerne-PPI er dog steget med 6,6 % i forhold til for et år siden. Dette resultat svarer til den foregående offentliggørelse og er den hurtigste ændringstakt siden 1982

Som følge heraf er en forhøjelse på 75 pct. point den 2. november den mindste forventning med en lille mulighed for et procentpoint

Brugte biler og beklædningsgenstande viste et lille prisfald, men bortset fra disse er inflationen bredt baseret. Desuden er der fortsat en hårdnakkethed med boligomkostninger og lægebehandling, som er stædigt vedholdende. Hertil kommer fødevarepriserne, hvor stigende priser gør ondt på husholdningerne.


Kilde: www.tradingview.com

Medianinflationen fortsætter med at stige og ligger nu på 7 % i årligt tal. Denne stigning er en foruroligende tendens. Indtil medianrækkefølgen viser moderation, vil Fed fortsat være bekymret på grund af dens indflydelse på kernetallet.

Billede af Gerd Altmann fra Pixabay

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}