Sådan handler du med UK 100-indekset: Alt, hvad du behøver at vide

 • UK100
  (${instrument.percentChange}%)

Sådan handler du med UK 100-indekset: Alt, hvad du behøver at vide

FTSE 100 er et aktieindeks for de 100 virksomheder med den højeste markedsværdi, der er noteret på London Stock Exchange. I praksis er det hjemsted for de mest betydningsfulde britiske regulerede virksomheder; giganter som AstraZeneca, Shell, HSBC and BP. UK 100 er et derivatprodukt baseret på FTSE 100.

Hvis du ønsker at handle på både skæbnen i verdens sjettestørste økonomi og den globale økonomi mere generelt, er UK 100-indekset et fremragende valg.

Uanset om du ønsker at handle CFD'er (kontrakt for forskelle) eller indekser, så læs videre for at lære, hvad UK 100-indekset er, og hvordan du handler det. Lær, hvordan det beregnes, hvad der påvirker det, fordele og ulemper ved at handle med det, og strategier, der kan hjælpe dig med at komme godt i gang på forkant.

Hvad er UK 100- og FTSE 100-indekset?

UK 100 er et afledt finansielt værdipapir baseret på FTSE 100-aktieindekset. Det giver dig mulighed for at deltage i aktiviteter som day trading og CFD-handel uden at eje aktierne i FTSE 100, og kan også give dig en langt større markedseksponering end værdien af din investering.

FTSE 100 er et aktieindeks for de 100 største virksomheder på London Stock Exchange (SLE). I juli 2022 var dets netto markedskapitalisering 1,94 billioner pund. De 10 største børsnoterede selskaber udgjorde 49,34 % af den samlede markedsværdi, og den største bestanddel, AstraZeneca, udgjorde 8,67 % af den samlede markedsværdi.

Hvilke virksomheder er med i UK 100-indekset?

Selskaberne i UK 100-indekset er de 100 største aktier efter free-float-justeret markedsværdi. Free-float adskiller sig fra den fulde markedskapitalisering ved kun at medregne aktier, der er frit omsættelige og ikke er tæt besiddet eller underlagt restriktioner - f.eks. aktier, der er beregnet til bestyrelsesmedlemmer.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Hvis et selskab, der er noteret på LSE, men ikke på FTSE 100, ser sin værdi stige over rang 90 på FTSE 100-indekset, vil det overtage den lavest rangerede virksomheds plads. Omvendt kan et selskab, hvis dets markedsværdi falder til under 110, på samme måde blive slettet fra FTSE 100-listen. Denne 90-110-regel er indført for at sikre, at de virksomheder, der er opført på indekset, ikke konstant ændrer sig.

For at blive noteret på LSE omfatter [hovedkravene til virksomheder] (https://docs.londonstockexchange.com/sites/default/files/documents/main-market-key-eligibility-criteria.pdf) bl.a., at de skal være mindst 700 000 GBP værd, have en minimumsprocentdel af aktier med fri bevægelighed og have tre års reviderede finansielle oplysninger.

Da indekset er fokuseret på Det Forenede Kongerige, men typisk også internationalt opererer, omfatter FTSE 100 en bred vifte af brancher og sektorer. Blandt de bedste virksomheder er virksomheder inden for sundhedspleje, energi, finansielle tjenesteydelser, forbrugerprodukter, telekommunikation og mineraler.

Hvad måler FTSE UK 100-indekset?

FTSE 100-indekset måler de store bevægelser i de 100 største virksomheder på Londons børs. I takt med at deres værdier stiger og falder, gør indekset det samme.

Da de største virksomheder på indekset imidlertid kun repræsenterer ca. 8 % af den samlede værdi, er indekset stort set immun over for virksomheds- eller branchefokuserede fald eller stigninger i aktiernes værdi, hvilket giver et mere afrundet, helhedsøkonomisk udtryk for stemningen på det britiske og globale marked.

Hvor ofte ændrer UK FTSE 100 sig?

Der sker ændringer i listen over virksomheder på FTSE 100-indekset hvert kvartal i marts, juni, september og december.

Dette sker ved, at FTSE Group analyserer markedsværdierne for alle virksomheder på LSE, ordner dem og derefter meddeler, hvilke virksomheder der er kommet med i eller er udgået af top 100. Det samme sker for FTSE 250 og andre LSE-indekser.

I [f.eks. juni 2022] (https://www.ftserussell.com/press/ftse-uk-index-series-indicative-annual-review-changes-june-2022) blev Centrica og Johnson Matthey føjet til listen, mens ITV og Royal Mail blev slettet.

Hvad er historien om det britiske FTSE 100-indeks?

FTSE 100-indekset, der blev lanceret den 3. januar 1984 med et oprindeligt indeksniveau på 1 000 og en værdi på ca. 160 mia. pund, blev hurtigt den foretrukne indikator for den britiske økonomis og de britiske blue-chip-virksomheders sundhedstilstand.

FTSE 100-indekset blev hårdt ramt af krakket på Black Monday i 1987 og i 1992 på Black Wednesday som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af den europæiske valutakursmekanisme. Det steg voldsomt under dotcom-boomet i slutningen af halvfemserne, før det faldt, da boblen bristede, og økonomien blev ramt af angrebene den 11. september 2001.

Det steg igen i løbet af halvfemserne, indtil 2008, hvor den globale finanskrise praktisk talt halverede indeksets værdi. I løbet af det seneste årti har UK 100 imidlertid [været sundt genoprettet] (https://www.statista.com/statistics/261764/annual-development-of-the-ftsenull-index/) og er steget fra 4 4 434 i 2008 til 7 384 i 2021.

Som tiden er gået, har virksomhederne i FTSE 100 ændret sig, og i dag er indekset af meget international karakter - det er meget forskelligt fra det britisk fokuserede indeks i 80'erne og 90'erne.

Hvad er handelstiderne for det britiske FTSE 100-indeks?

FTSE 100-indeksets officielle børstid er mellem 8:00 og 16:30 GMT, mandag til fredag, og futures-handel er åben mellem 13:00 og 21:00, mandag til fredag.

På FXCM kan du handle med UK 100 hver dag mellem kl. 00:00 og 20:00.

Hvordan beregnes FTSE 100?

FTSE 100 beregnes ved at basere sig på den samlede markedsværdi af de deltagende selskaber. Virksomheder med større kapital har større indflydelse på scoren end mindre virksomheder.

Den nøjagtige formel, der anvendes til at beregne FTSE 100-kursindekset, er summen af de free-float-justerede markedsværdier (kapitaliseringer) for alle 100 selskaber i indekset, divideret med divisoren.

Da FTSE 100 blev lanceret, blev divisoren fastsat til 1 000. I takt med at selskaberne i indekset og deres værdier har ændret sig, er divisoren imidlertid blevet justeret, så indeksscorerne over tid forbliver sammenlignelige. FTSE Group gør dette ved hjælp af den aktuelt vægtede Paasche-formel. Få mere at vide ved hjælp af [FTSE Groups dybdegående vejledning] (https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_UK_Index_Series_Guide_to_Calc.pdf).

UK 100 er i det væsentlige en kopi af FTSE 100 og beregnes derfor ved at følge bevægelserne i FTSE 100 og de virksomheder, der indgår heri.

Hvad påvirker FTSE 100?

De kort- og langsigtede bevægelser i værdien af FTSE 100- og UK 100-derivaterne påvirkes af flere faktorer. Forståelse af dem er nøglen til at kunne handle FTSE 100 med succes.

 • Virksomhedernes resultater - Da FTSE 100 er baseret på markedsværdien af de virksomheder, der indgår i den, påvirkes den direkte af stigninger og fald i deres værdi. Efterhånden som virksomhederne klarer sig bedre eller dårligere, og investorerne køber eller sælger aktier, påvirkes FTSE 100 på samme måde.
 • Signifikante begivenheder - Fra Black Monday over det globale finanskrak til terrorisme, Brexit og Covid-19-pandemien har begivenhederne altid haft en indvirkning på FTSE 100's værdi.
  Svingningerne i værdien er ofte knyttet til socialpolitiske begivenheder i Storbritannien; men i betragtning af den britiske økonomis internationale betydning kan globale begivenheder også have en stor effekt på FTSE 100-handelsværdierne.
 • Monetærpolitik - Når pengepolitikken ændres, gør FTSE 100 det også.
  Når f.eks. renten stiger, stiger prisen på virksomheders gæld i takt hermed, hvilket reducerer overskuddet og gør virksomhederne mindre attraktive for investorer. Som sådan kan lavere renter være lig med højere FTSE 100- og UK 100-handelsafkast.
 • Poundstyrke - Alle virksomheder i FTSE 100 er reguleret af britisk selskabsret, men de fleste får en betydelig del af deres indtægter fra udlandet - FactSet-statistikker fra 2019 viser, at [Storbritannien kun udgjorde 23 % af den samlede geografiske omsætningseksponering] (https://insight.factset.com/have-uk-stocks-with-eu-exposure-underperformed).
  Hvis pundet er svagt, er eksporten billigere, hvilket kan øge resultaterne for FTSE 100-selskaber med mange oversøiske indtægter. Som følge heraf kan det være værd at holde øje med valutapar som GBP/USD og EUR/GBPvalutamarkedet, når der handles med UK 100.
 • Tematiske tendenser - Såkaldte tematiske tendenser påvirker FTSE 100 på langsommere og mindre indlysende måder. De omfatter teknologiske, politiske og andre langsigtede ændringer, der kan påvirke de virksomheder, der indgår i indekset.

[Analyse fra formueforvaltningsselskabet Schroders] (https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/insights/markets/how-the-ftse-100-has-changed-over-33-years/) giver et interessant indblik i disse tendenser. Tidligere UK 100-selskaber har omfattet britiske mejerier, konglomerater, kinesiske lerudvindingsvirksomheder og køkkenforhandlere. Det er svært at forestille sig, at disse virksomheder ville være en del af indekset i dag, som nu er hjemsted for globale giganter.

Er FTSE 100 en god investering? Hvilke fordele er der?

Generelt anses FTSE 100-indekset for at være en god investering - især for dem, der handler med derivater som UK 100 CFD'er.

Forrige resultater

FTSE 100 har historisk set klaret sig godt, men lavere i forhold til små kapitalapparater og indeks med høj vækst som FTSE Fledgling og FTSE Small Cap. Og mens dens nyere historie ikke har været helt så opadgående som opadgående diagrammer som lignende tech-tunge indeks som NASDAQ 100 og S&P 500, klarede den sig godt i løbet af 2000'erne og kom hurtigt tilbage efter finanskrisen og pandemien i 2008.

God volatilitet

For CFD-handlere er langsigtet opadgående momentum ikke et væsentligt problem, da volatilitet på kort og mellemlang sigt kan være lig med større afkast. Til dette kan det britiske FTSE 100-indeks være et smart valg. Selskaber, der er opført på det, har vist sig at være svinget af økonomiske og politiske begivenheder som Brexit-afstemningen, pandemien og krigen i Ukraine, hvilket gør indekset ønskeligt for folk, der handler på fundamentale faktorer.

Store handelsvolumener

Yahoo finance-tal viser, at de gennemsnitlige FTSE 100-handelsvolumener var omkring 825 millioner i august 2022. Det betyder, at CFD-spreads på indekset er lavere end indeks med lavere volumener, og at prisbevægelser fra dag til dag er mindre ekstreme.

Høj diversificering

UK 100-aktier er meget diversificerede - de repræsenterer ikke en enkelt sektor eller branche. Det gør indekset modstandsdygtigt over for udsving i værdien af individuelle aktier og sektorer - en nyttig egenskab for alle typer handlende, især dem, der anvender risikoreducerende afdækningsstrategier.

Er FTSE 100-indekshandel det rigtige for alle?

Handel med FTSE 100-indekset er et fremragende valg for nogle, men et dårligt valg for andre. Generelt er det en god idé, hvis:

 • Du ønsker at handle et meget diversificeret indeks som en del af en afdækningsstrategi.
 • Du leder efter et godt prissat indeks: FTSE 100 anses fra august 2022 generelt for at være prissat efter negative begivenheder som Brexit, hvilket betyder, at det potentielt kan opleve gode stigninger på lang sigt.
 • Du ønsker at handle på lang sigt.
 • Du ønsker at handle fundamentale faktorer på et indeks, der påvirkes af britiske og globale socioøkonomiske begivenheder.
 • Du leder efter et indeks, der klarer sig godt, når pund sterling falder - i betragtning af FTSE 100-selskabernes globale aktiviteter.

Hvad er de vigtigste handelsstrategier for UK FTSE 100?

For at komme rigtigt i gang er det vigtigt at bruge handelsstrategier, når du investerer i UK FTSE 100.

Fundamentals analyse

Denne type FTSE 100-handelsstrategi er baseret på begivenheder - sociale, politiske, økonomiske osv. Her handler du med resultaterne af dataudgivelser som f.eks. BNP-data, Bank of Englands rentestigninger og beskæftigelse eller forsøger at forudsige resultaterne af valg, konflikter eller skæbnen for den britiske og globale økonomi mere generelt.

Teknisk analyse

Med teknisk analyse holder du øje med købs- og salgssignaler via en handelsplatform. Der er en række forskellige målinger, værktøjer og beregninger, som du kan bruge her, herunder oscillatorindikatorer som RSI (relative styrkeindeks), MACD (moving average convergence divergence), den stigende kile og det glidende gennemsnit.

Hvis du vil vide mere om specifikke FTSE 100-handelsstrategier som GBFalcon UK100 og Raptor for UK100, kan du se vores guide nedenfor.

Lær UK 100-strategier

Sådan begynder du at handle FTSE 100 med FXCM i dag

Vælg FXCM for at handle CFD'er på UK 100 og få adgang til et væld af værdifulde værktøjer og ressourcer samt fremragende spreads og nul provisioner. Bliv oprettet i dag:

 1. Opret en konto - eller åb en demokonto for at lære.
 2. Download en platform - Vælg MetaTrader 4 eller Trading Station: læs vores guide til at vælge.
 3. Sæt penge ind på din konto
 4. Vælg din første handel - Når du har lært hvad CFD-handel er, og hvordan man handler, er det tid til at handle. Start småt, så du kan lære med lavere risiko for dine midler.
 5. Forbedr dine færdigheder - Udforsk FXCM's værktøjer, webinarer og et gratis online klasseværelse for at lave bedre FTSE 100-handler. Exploreoureducationhub.

FXCM Research Team

FXCM Research Team består af en række af FXCM's markeds- og produktspecialister.

Artikler, der offentliggøres af FXCM Research Team, har generelt mange bidragydere og har til formål at levere generelt uddannelsesmæssigt og informativt indhold om markedsnyheder og produkter.

FXCM Research Team

FXCM Research Team består af en række af FXCM's markeds- og produktspecialister.

Artikler, der offentliggøres af FXCM Research Team, har generelt mange bidragydere og har til formål at levere generelt uddannelsesmæssigt og informativt indhold om markedsnyheder og produkter.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.