Guld forsigtig i en volatil uge med intens centralbankaktivitet

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD-analyse

Ædelmetallet er blødt på vej mod afslutningen af en volatil uge, hvor det udviste tovejsaktioner og satte både nye højder og nye laveste niveauer for måneden. Det startede ret dårligt med en af årets værste dage mandag, da markederne reagerede på den nylige amerikanske CPI-inflationsstigning til det højeste niveau i fire årtier.

Dette førte til en aggressiv omprioritering for et mere høgeagtigt resultat fra FED's møde og forventninger om en større renteforhøjelse på 75 basispoint, hvilket gav USDOLLAR et løft. Fed imødekom disse forventninger onsdag og leverede sin største renteforhøjelse siden 1994, men da dette resultat var indregnet i prisen, steg XAU/USD i kølvandet herpå.

Desuden blev Feds handling torsdag efterfulgt af den femte renteforhøjelse i træk fra Bank of England (BoE) og en renteforhøjelse fra den schweiziske nationalbank (SNB) - faktorer, der øgede frygten for stagflation og førte til risikoaversion.

På trods af denne store volatilitet og de nye høj/lav-niveauer er en fast retning fortsat undvigende for XAU/USD, som stadig er fanget i ældre tekniske nøgleniveauer, og udsigterne er ikke ændret meget.

Et andet besøg over 38,2% Fibonacci-niveauet for 38,2% Fibonacci af faldet i april High/May Low viste sig at være kortvarigt, men forbliver tæt på det og har evnen til at skubbe til nye måneders højder. Der vil dog være behov for en stærk katalysator for at bevæge sig ud over den nedadgående trendlinje fra årets højder og den nedre grænse af den daglige Ichimouku Cloud (ved ca. 1.885). En vellykket indsats vil men tyrene i riversædet.

XAU/USD vil dog sandsynligvis have svært ved at undgå en tabsgivende uge, og denne mangel på fremskridt sammen med den understøttende politik for den grønne dollar fra Fed, sætter guldet i en svær situation. Det er sårbart over for fornyet pres mod 1.804, selv om vedvarende svaghed under 1.780 måske ikke er så let for nu.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}