GER30 Forsigtig, på vej mod en indbringende måned

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

Det tyske indeks er på vej mod afslutningen af en indbringende måned og udvider opsvinget fra det foregående kvartal. Det står dog over for vanskeligheder i dag efter offentliggørelsen af foreløbige data, der viste en nedgang i BNP på 0,2% q/q i fjerde kvartal.

Indekset har klaret sig meget godt på det seneste, hjulpet af optimismen omkring Kina og den milde vinter i Europa, på trods af ECB's aggressive monetære stramninger. Centralbanken har allerede leveret renteforhøjelser til en værdi af 250 basispoint siden løftet i juli og har signaleret endnu en stigning på 0,5 % på torsdagens møde - en beslutning, der kan anspore volatiliteten og bestemme kursen for GER30.

Den nåede trettenmåneders højder tidligere i januar, men har siden mistet sin styrke og står over for vanskeligheder over 15K-grænsen, da høgeagtige ECB-kommentarer indeholder styrken. Dette skaber risiko for en tilbagetrækning til EMA200 (ved ca. 14.700), men en stærk katalysator ville være nødvendig for en korrektion mod og under 14.450. Over EMA200 har tyrene kontrol og kan skubbe til højere højder (15.275), men der er brug for ny fremdrift for at tage 15.739 ud.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.