BNP og tal for varige goder dækker over svaghed

Det foreløbige BNP for 4. kvartal blev trykt til 2,9 % q/q. Det er lavere end de tidligere 3,2 % for 3. kvartal, men højere end prognosen på 2,6 % q/q. Varige varer kom ind med 5,6 % m/m - meget højere end de forventede 2,4 % m/m.

Dataene skjuler dog svagheder.

Forbrugerudgifterne var lavere end forventet på 2,1 % (2,9 % - prognose), og der er en mærkbar opbygning af lagre.

I betragtning af det svagere forbrug er lagerforøgelsen sandsynligvis uplanlagt. Den skyldes sandsynligvis usolgte lagre, et tidligt tegn på recession.

Med hensyn til varige varer modtog Boeing 250 flyordrer. Når dette er fratrukket, faldt kernevarige varer og blev markeret med -0,1 % m/m. Det er et fald i forhold til måneden før, som var 0,1 % m/m.

Ved første øjekast ser tallene for BNP og kernevarige varer opmuntrende ud. Under overfladen er der dog bekymrende tegn.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater