GBP/USD optimistisk efter de britiske CPI-inflationstal

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analyse

Inflationen i Storbritannien nåede det højeste niveau i 41 år i oktober med en chokerende stigning på 11,1 % i år-til-år-prisindekset. Herefter viste inflationspresset sig at være moderat, og dagens data viste, at forbrugerprisindekset faldt yderligere til +10,5% i december.

Det er nu mere end et år siden, at Bank of England indledte sin stramningscyklus, og efter ni forhøjelser i træk, der bragte renten op på 3,5 %, ser det ud til, at den er begyndt at gøre et indhug i inflationen. Det samlede forbrugerprisindeks er dog fortsat et godt stykke oppe i tocifrede tal, mens kerneindekset fortsat ligger på 6,3 % år/år.

BoE nedjusterede til en stigning på 50 basispoint i sidste måned [1]og den nye lempelse af den samlede inflation kan forhindre en acceleration, men det er måske ikke nok til at forårsage endnu et nedjusteringsskifte.

Den amerikanske Fed har i mellemtiden en klart høgeagtig holdning, men markederne forventer endnu en opbremsning i tempoet i stramningerne på det kommende møde og regner med en stigning på 25 basispoint. Den amerikanske centralbank har ikke skubbet tilbage mod disse forventninger, og hvis embedsmændene har til hensigt at producere et større skridt, har de noget arbejde at gøre i de kommende dage, hvis de ikke vil overraske markederne.

Som sådan vil de politiske beslutningstageres taler blive fulgt nøje, da kommunikationssperreperioden begynder i slutningen af ugen. Vi forventer også detailhandelssalg fra USA og Storbritannien blandt andre datapunkter.

Håbet om et Fed-pivot virker imod den grønne dollar og hjælper GBP/USD til at starte det nye år i offensiven. I dag bevæger den sig forbi 1,2300 og sætter decemberhøjdepunktet i sit krydsfelt (1,2447), men tyrene skal sandsynligvis have ny fremdrift for at tackle 1,2667.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

På den anden side ramte Relative Strength Index (RSI) det mest overkøbte niveau i en måned, og det kan medføre pres tilbage mod EMA200 (ved ca. 1,2080). Nedadgående synes dog godt beskyttet med en tyk daglig Ichimoku Cloud og en stærk katalysator ville være påkrævet for at 1.1840 kan komme på tale.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 03 okt 2023 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/december-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.