Alt, hvad du behøver at vide om marginalhandel

Alt, hvad du behøver at vide om marginalhandel

Marginhandel er en populær metode, der bruges af handlende over hele verden. Den kan tilbyde attraktive muligheder, men som med enhver form for handel er der ingen garantier, og risikoniveauet skal tages i betragtning, før der træffes en beslutning.

At handle på margin betyder at bruge gearing, hvilket har potentiale til at forstørre overskud eller tab afhængigt af bevægelserne på markederne. Hvis du overvejer at åbne en marginhandelskonto, skal du have en solid forståelse af, hvad det er, hvordan det fungerer, og hvilke fordele og ulemper det har.

Først da kan du træffe en fuldt informeret beslutning om, hvorvidt marginhandel er det rigtige for dig, så find ud af mere med FXCM's detaljerede guide.

Marginhandel giver dig mulighed for at investere større beløb af kapital end den egenkapital, du har til rådighed på din konto. Det indebærer, at du låner fra din mægler for at forbedre din købekraft i et forsøg på at forstørre din potentielle profit.

De penge, du låner, er sikret mod de aktiver, du investerer i, og der opkræves renter. Det betyder, at du skal tilbagebetale din mægler mere end det beløb, du lånte i første omgang. Dette sker normalt, når de aktiver, du har investeret i, bliver solgt.

Hvis du overvejer, om du skal begynde at handle på margin, skal du gøre dig bekendt med nogle af disse nøglebegreber:

Minimumsmargin

Dette henviser til det beløb, du skal indbetale på din marginhandelskonto, før du kan begynde at udføre handler. Nogle mæglere vil kræve en større minimumsmargin end andre.

Initialmargin

Den andel af købsprisen, som du forpligter dig til fra dine egne midler. Forskrifter på forskellige steder vil fastsætte, hvor meget du kan låne, og ligesom med minimumsmargin kan grænsen variere alt efter mægler.

Vedligeholdelsesmargin

Dette henviser til den procentdel af kapitalen på din konto, som er din, når du handler på margin. En typisk vedligeholdelsesmargin er mellem 25-40 %, hvilket er med til at sikre, at din gæld ikke stiger for højt.

Hvordan fungerer marginhandel?

For at handle på margin skal du investere en vis procentdel af købsværdien. Resten dækkes af den kapital, som du har lånt af din mægler, og dette forhold kaldes gearing. Så hvis gearingsforholdet er 10:1 betyder det, at du skal lægge 10 % af den samlede ordreværdi ved hjælp af dine egne midler.

Den gearing, du bliver tilbudt, kan ændre sig afhængigt af din mægler og det instrument, du handler med. FXCM tilbyder f.eks. 30:1 på større valutapar, 20:1 på guld og større indeks og 5:1 på individuelle aktier. For yderligere at forklare, hvordan marginhandel fungerer, har vi inkluderet et illustrativt eksempel nedenfor.

Sådan beregnes handel på margin

 • Lad os antage, at du ønsker at købe 10 aktier i selskab X til 500 £ stykket.
 • Gearingen er 5:1, så du indskyder 1.000 £, og din mægler stiller de resterende 4.000 £ til rådighed.
 • Hvis aktiekursen i det pågældende selskab stiger til 525 £, står du til at få en fortjeneste på 250 £.
 • Det er et investeringsafkast på 25 %, selv om aktiekursen kun er steget med 5 %.
  Bagsiden af at handle på margin er naturligvis, at dine tab også kan blive forstørret:
 • Hvis selskabets kurs falder til 475 £, kan du tabe 250 £.
 • Alt dette kommer fra egenkapitalen på din konto.
 • Så i dette tilfælde ville du altså miste 25 % af din disponible kapital, selv om aktiekursen kun faldt med 5 %.

Hvad er et margin call?

Et margin call opstår, når egenkapitalen på din konto falder for lavt til, at du kan opfylde vedligeholdelsesmargenen. Dette kan ske, hvis værdien af de aktiver, du har investeret i, falder tilstrækkeligt meget, hvilket forstærker dine tab og æder din egenkapital op. Din mægler vil så kræve, at du indbetaler tilstrækkelig kapital til at opfylde vedligeholdelsesmargenen.

Handel på margin: Hvad kan du bruge det til?

Du kan bruge marginhandel til at operere på en lang række markeder. Eksempler omfatter:

 • Forex: Køb og salg af valuta. Også kaldet udenlandsk valuta eller FX.
 • Aktier: Køb af en andel i en virksomhed, som beskrevet i eksemplet ovenfor. Alternativt kan man spekulere i fremtidige aktiekurser ved hjælp af derivater.
 • Indekser: Spekulation på den fremtidige ydelse af en gruppe af aktiver inden for en bestemt børs.
 • Råvarer: Handel baseret på prisen på fysiske aktiver som f.eks. metaller, energi og husdyr.

Hvad er fordelene ved marginhandel?

Der er masser af fordele ved at handle på margin. For eksempel:

 • Øget købekraft: Hvis du åbner en marginhandelskonto, kan du investere mere end det, du er begrænset til, når du udelukkende bruger din egen kapital.
 • Forstærket overskud: Denne øgede købekraft betyder, at hvis din handel viser sig at være vellykket, kan du opnå en større fortjeneste, end hvis du kun investerede din egen kapital.
 • Fleksibilitet i tilbagebetalingen: Typisk skal du kun tilbagebetale midlerne til din mægler, når du sælger aktivet. Så i modsætning til andre lån er der ingen tilbagebetalingsplaner, der skal overholdes.
 • Diversificering: Marginhandel kan øge dine muligheder for at investere i forskellige markeder takket være den større købekraft, du har til rådighed.

Er marginhandel sikkert? Hvad er de potentielle risici?

Som med enhver form for handel er der ingen garantier, når det drejer sig om marginhandel, og der er risici forbundet hermed:

 • Multiplicerede tab: Hvis værdien af et aktiv falder kraftigt, kan du risikere at miste den egenkapital, du investerede i første omgang, samtidig med at du stadig skal tilbagebetale den kapital, du har lånt af din mægler.
 • Renter, der opkræves: Din mægler vil opkræve renter af den kapital, han låner dig, hvilket betyder, at du ender med at tilbagebetale mere, end du lånte i første omgang. Dette er mindre problematisk, hvis din handel er vellykket, fordi renterne blot æder lidt af din fortjenstmargen. Men hvis markederne bevæger sig imod dig, vil dine tab blive forværret.
 • Margin calls: Disse kan også forstørre dine tab, fordi de kræver, at du indbetaler yderligere kapital på din konto for at opfylde den vedligeholdelsesmargin, som din mægler har fastsat.
 • Potentiel likvidation: Hvis du ikke følger et margin call, kan din mægler likvidere de aktiver, du handlede på margin, og efterlade dig med betydelige tab.

Hvad er forskellen mellem marginhandel og futures?

Du kan bruge marginhandel til at handle futures. Det er finansielle kontrakter, hvor en køber og en sælger aftaler at handle et aktiv til en fast pris på en på forhånd aftalt dato. Futures-kontrakter kan købes og sælges direkte, eller de kan handles ved hjælp af derivater via kontrakter for forskelle (CFD'er). Det betyder, at køberen blot spekulerer i den fremtidige udvikling og ikke tager ejerskab af det underliggende aktiv.

Er marginhandel det rigtige for dig?

Hvis du er ny på markederne, er marginhandel måske ikke den bedst egnede tilgang for dig på grund af den høje risiko og muligheden for at dine tab bliver forstørret. Men hvis du tager dig tid til at uddanne dig selv gennem FXCM's indsigt plus yderligere forskning og analyse, kan du finde ud af, at du kan begynde at opbygge en stærk forståelse af, hvordan marginhandel fungerer.

I sidste ende er beslutningen om at indgå i en marginhandel en personlig beslutning. Du skal sikre dig, at du har afvejet alle de potentielle risici og fordele og er fuldt ud klar over, hvordan de forskellige resultater kan påvirke din konto. Først når du har taget dig tid til at overveje alle disse faktorer, vil du få en bedre idé om, hvorvidt marginhandel er det rigtige for dig.

Åbn din marginhandelskonto hos FXCM i dag

FXCM er en førende mægler, der giver dig mulighed for at handle på margin med instrumenter som forex, aktier, indekser og råvarer. Vores flagskibsplatform Trading Station giver masser af funktionalitet til at hjælpe dig med at handle 24/5, og du kan prøve vores demokonto for at opbygge din erfaring uden at udsætte dig selv for risiko.

Og hvis du ønsker at handle på margin for alvor, er det helt enkelt at oprette en konto, foretage en indbetaling og komme i gang med FXCM.

FXCM Research Team

FXCM Research Team består af en række af FXCM's markeds- og produktspecialister.

Artikler, der offentliggøres af FXCM Research Team, har generelt mange bidragydere og har til formål at levere generelt uddannelsesmæssigt og informativt indhold om markedsnyheder og produkter.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater