EUR/USD optimistisk forud for Fed’s referat

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

Parret fik en dårlig start på året med to dages nedtur, og der er stadig behov for forsigtighed på grund af feriens likviditets-/volatilitetsforhold. Det iscenesætter dog et solidt opsving i dag, da investorerne afventer en række økonomiske udgivelser, som fremhæves af referatet af den seneste politiske beslutning fra Federal Reserve.

Den amerikanske centralbank havde sænket tempoet i stramningerne med en mindre renteforhøjelse på 0,5 % i december [1], da de seneste data har vist en afdæmpning i inflationspresset. Fed's foretrukne mål - Core PCE - faldt til 4,74 % y/y i november til det laveste niveau siden juli

Formanden Powell havde dog holdt fast i en aggressiv tone, og banken opgraderede sin fremskrivning af slutrenten, så investorerne vil søge mere indsigt i politikernes tankegang i dagens regnskab. Den Europæiske Centralbank har i mellemtiden overhalet sin amerikanske modpart og forventer at hæve renten "betydeligt og i et stabilt tempo ". [2]

EUR/USD kommer fra en tre måneders fremgang og har dækket omkring 38,2% af 2021 højest/2022 laveste flerårige niveau. Efter at have forsvaret EMA200 (sort linje) er den opadgående bias intakt, hvilket gør det muligt at skubbe til højere højder mod 1,0787, men inspirerer ikke tiltro til yderligere gevinster mod og ud over 1,0942.

På den anden side har EUR/USD ikke formået at bevæge sig væk fra den kritiske 38,2% Fibonacci-værdi, og den dårlige start på året skaber risiko for et fald tilbage til 1,0392, men der kræves en stærk katalysator for yderligere tab, der vil sætte 1,0199 i tvivl.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 04 jan 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Hentet 03 okt 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.